Talen:

GreenFacts Express: latest reports

Laatste Samenvattingen

Klimaatverandering Arctica Welkom pagina

Arctica warmt sneller op dan de rest van de planeet. In een gebied waar ijs en sneeuw alom aanwezig zijn, heeft dat verregaande gevolgen. Hoe zullen natuurlijke milieus en mensen over de hele wereld zich aan die veranderingen aanpassen? Meer…

rapport geproduceerd in 2017 door Arctische monitoring en beoordelingsprogramma (AMAP):"Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic, AMAP  

Laatste Update: 10 juli 2017

Biobrandstoffen Welkom pagina

De productie van vloeibare biobrandstoffen voor transport doet ernstige vragen rijzen over hun milieu-impact, over de beleidskosten voor hun promotie en de mogelijke onbedoelde gevolgen ervan.

Wat is de toekomstige rol van biobrandstoffen voor de landbouw, voedselveiligheid en klimaatverandering? Meer…

Deze Digest is een betrouwbare samenvatting van het leidinggevende wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2008 door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO):"The State of Food and Agriculture, Biofuels: Prospects, Risks and Opportunities 

Laatste Update: 30 september 2009

View All

Welkom bij GreenFacts

De GreenFacts Initiative is een non-profit onpartijdig project met een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad. Onze missie is om ter beschikking van complexe internationale wetenschappelijke rapporten over gezondheid en milieu voor de niet-experts te maken. We publiceren duidelijke trouwe samenvattingen van de bestaande internationale wetenschappelijke rapporten over milieu en gezondheid.

BiodiversiteitBiodiversiteit

Wat is de huidige toestand van de biodiversiteit en wat zijn de gevolgen van het verlies daarvan voor ecosystemen en mensen?

ChemicaliënChemische stoffen

Stoffen die we opnemen via voedsel en water of door de lucht die we inademen, kunnen invloed hebben op onze gezondheid.

ConsumentenveiligheidDe veiligheid van de consument

Sommige consumptieproducten brengen risico’s met zich mee. Zijn alle tandvulmiddelen even veilig? Kan het gebruik van een mp3-speler mijn gehoor bedreigen?

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling verwijst naar het vermogen om te voldoen aan onze behoeften zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Hoe duurzaam zijn de huidige praktijken?

EnergieEnergie

Stijgende brandstofprijzen en bezorgdheid over klimaatverandering en olieafhankelijkheid hebben energie de afgelopen jaren op de voorgrond van openbare debatten en beleid geplaatst. Wat is de toekomst van energieproductie?

KlimaatveranderingKlimaatverandering

Wat is de stand van kennis over klimaatverandering?

LuchtverontreinigingLuchtverontreiniging

Huidige hoeveelheden van luchtvervuiling hebben nog steeds negatieve effecten op de gezondheid. Luchtvervuiling kan ademhalingsaandoeningen veroorzaken en de levensverwachting verlagen.

Milieutoestand Milieutoestand

Wat is de huidige toestand van onze ecosystemen, bossen en droge gebieden? Hoe beïnvloeden menselijke activiteiten ons milieu?

Risico's van nieuwe technologieënRisico's van nieuwe technologieën

Door nieuwe technologieën komen er nieuwe producten in onze winkelwagentjes terecht. Hoe verschillen ze van traditionele producten? Vormen ze een potentieel risico voor onze gezondheid of voor het milieu?

Straling en elektromagnetische veldenStraling en elektromagnetische velden

Radioactieve materialen, ultraviolette straling, elektromagnetische velden van mobiele telefoons, hoogspanningskabels en andere apparaten; het hele spectrum wordt gedekt.

Voeding & LevensstijlVoeding & Levensstijl

Onze eetgewoonten en onze consumptie van alcohol, tabak en andere drugs kunnen elk gevolgen hebben voor onze gezondheid.

ZiektepreventieZiektepreventie

Meerdere ziekten zoals aids, obesitas, cardiovasculaire aandoeningen en kanker zijn in opmars. Hoe kunnen ze worden voorkomen of de kan de voortgang ervan worden afgeremd?

Malaria Welkom pagina

Malaria is één van de meest voorkomende infectieziekten en vormt wereldwijd een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Wat wordt er gedaan om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan?

Kan malaria worden uitgeroeid? Meer…

Deze Digest is een betrouwbare samenvatting van het leidinggevende wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2008 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO):"World Malaria Report 

Laatste Update: 8 juli 2009

Bos & Energie Welkom pagina

Het energieverbruik in de wereld zal in de komende jaren dramatisch toenemen. Terwijl fossiele brandstoffen een belangrijke energiebron zullen blijven, winnen hernieuwbare energieën ook aan belang

Kunnen bossen aan de energievraag helpen voldoen? Meer…

Deze Digest is een betrouwbare samenvatting van het leidinggevende wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2008 door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO):"Forests and Energy, Key Issues 

Laatste Update: 19 juni 2009

Visserij Welkom pagina

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) beoordeelt regelmatig de toestand van de wereldvisserij en aquacultuur. De belangrijkste bevindingen van de 2008 evaluatie zijn nog altijd geldig.

Veel visvoorraden worden overbevist, en het internationale karakter van de hulpbronnen maakt dat ze moeilijk te beheren zijn. Is de huidige voedselvoorziening in gevaar? Meer…

Deze Digest is een betrouwbare samenvatting van het leidinggevende wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2009 door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO):"The State of World Fisheries and Aquaculture 2008 

Laatste Update: 23 april 2009

Energietechnologieën Welkom pagina

Het toenemende energiegebruik dat aan de huidige economische groei gekoppeld is, legt onhoudbare druk op de natuurlijke hulpbronnen en op het milieu.

Welke opties hebben we om over te schakelen naar een schonere en efficiëntere energietoekomst? Hoeveel zullen deze kosten? En met welke beleidsmaatregelen zouden we dat kunnen verwezenlijken? Meer…

Deze Digest is een betrouwbare samenvatting van het leidinggevende wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2008 door het Internationaal Energieagentschap (IEA):" Energy Technology Perspectives 2008 : Scenarios and strategies to 2050. Executive Summary.

Laatste Update: 17 april 2009

Tuberculose Welkom pagina

Tuberculose is een besmettelijke ziekte die wereldwijd alsmaar meer mensen treft. Gewoonlijk is de ziekte behandelbaar maar sommige vormen van de ziekte zijn verschenen die op de gewoonlijke medicijnen niet reageren, waardoor ze moeilijk te behandelen zijn. Wat zijn de huidige trends van geneesmiddelenresistente tuberculose en wat moet er gedaan worden om de ziekte onder controle te krijgen? Meer…

Deze Digest is een betrouwbare samenvatting van het leidinggevende wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2008 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO):" Anti-Tuberculosis Drug Resistance in the World

Laatste Update: 7 februari 2009

A-Z Lijst