Talen:
Home » COP26 » Begrippenlijst

De hoofdpunten van het Pact van Glasgow (COP26) 2021

 

Begrippenlijst over De hoofdpunten van het Pact van Glasgow (COP26) 2021

Verdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

Het verdrag inzake klimaatverandering bepaalt een globaal kader voor intergouvernementele inspanningen die de uitdagingen, gesteld door klimaatverandering, aanpakken. Het erkent het feit dat het klimaatsysteem een gedeelde bron is, waarvan de stabiliteit aangetast kan worden door industriële en andere emissies van koolstofdioxide en andere broeikasgassen. Het verdrag geniet een nagenoeg universeel lidmaatschap, met 191 landen die het ratificeerden.

Krachtens het verdrag,

  • verzamelen en wisselen regeringen informatie uit over broeikasgasemissies, nationale beleidslijnen en goede praktijken;
  • zetten ze nationale strategieën op voor de aanpak van broeikasgasemissies en voor de aanpassing aan de verwachte effecten van klimaatverandering, inbegrepen het verlenen van financiële en technologische steun aan ontwikkelingslanden;
  • werken ze samen aan de voorbereiding om zich aan te passen aan de impacts van de klimaatverandering.

Het verdrag werd op 21 maart 1994 van kracht. (Bron: UNFCCC , vertaald door GreenFacts )

Meer…


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Gefluoreerde gassen Welkom pagina
Bij koeling of airconditioning gebruikt men vaak gefluoreerde gassen.
Klimaatverandering Arctica Welkom pagina
Arctica warmt sneller op dan de rest van de planeet. In een gebied waar ijs en sneeuw alom aanwezig zijn, heeft dat verregaande gevolgen.
A-Z Lijst