Talen:
 
FacebookTwitterEmail

Waarschijnlijkheid

In deze samenvatting voor beleidsverantwoordelijken worden de volgende termen gebruikt om de graad van waarschijnlijkheid van een gevolg of resultaat aan te duiden, gebaseerd op het oordeel van experts

Termen Waarschijnlijkheid van voorkomen
Virtueel zeker > 99%
Hoogst waarschijnlijk > 95%
Zeer waarschijnlijk > 90%
Waarschijnlijk > 66%
Meer waarschijnlijk dan niet > 50%
Onwaarschijnlijk < 33%
Zeer onwaarschijnlijk < 10%
Hoogst onwaarschijnlijk < 5%

Bron & © IPCC Climate Change 2007:
The Physical Science Basis, Summary for Policymakers (2007) , p4

Verwante publicatie:
Klimaatverandering (2007) Welkom paginaKlimaatverandering Update 2007
Other Figures & Tables on this publication:

Waarschijnlijkheid