Talen:

GreenFacts Express: latest reports

Laatste Samenvattingen

Zwerfafval-op-zee Welkom pagina

Plastic afval is een groeiend probleem: de productie van plastic zal naar verwachting het komende decennium verdubbelen en zonder een effectief afvalbeheer zullen ook de sociale, economische en milieueffecten toenemen. Meer…

wetenschappelijke consensus rapport

Laatste Update: 8 mei 2019

Glyfosaat kanker Welkom pagina

Glyfosaat is een veel gebruikt herbicide dat onlangs is geëvalueerd door het IARC en EFSA.

Wat verklaart het verschil in indeling naar aanleiding van de beoordelingen van het IARC en EFSA? Meer…

wetenschappelijke consensus rapport

Laatste Update: 11 december 2018

View All

Welkom bij GreenFacts

De GreenFacts Initiative is een non-profit onpartijdig project met een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad. Onze missie is om ter beschikking van complexe internationale wetenschappelijke rapporten over gezondheid en milieu voor de niet-experts te maken. We publiceren duidelijke trouwe samenvattingen van de bestaande internationale wetenschappelijke rapporten over milieu en gezondheid.

BiodiversiteitBiodiversiteit

Wat is de huidige toestand van de biodiversiteit en wat zijn de gevolgen van het verlies daarvan voor ecosystemen en mensen?

ChemicaliënChemische stoffen

Stoffen die we opnemen via voedsel en water of door de lucht die we inademen, kunnen invloed hebben op onze gezondheid.

ConsumentenveiligheidDe veiligheid van de consument

Sommige consumptieproducten brengen risico’s met zich mee. Zijn alle tandvulmiddelen even veilig? Kan het gebruik van een mp3-speler mijn gehoor bedreigen?

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling verwijst naar het vermogen om te voldoen aan onze behoeften zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Hoe duurzaam zijn de huidige praktijken?

EnergieEnergie

Stijgende brandstofprijzen en bezorgdheid over klimaatverandering en olieafhankelijkheid hebben energie de afgelopen jaren op de voorgrond van openbare debatten en beleid geplaatst. Wat is de toekomst van energieproductie?

KlimaatveranderingKlimaatverandering

Wat is de stand van kennis over klimaatverandering?

LuchtverontreinigingLuchtverontreiniging

Huidige hoeveelheden van luchtvervuiling hebben nog steeds negatieve effecten op de gezondheid. Luchtvervuiling kan ademhalingsaandoeningen veroorzaken en de levensverwachting verlagen.

Milieutoestand Milieutoestand

Wat is de huidige toestand van onze ecosystemen, bossen en droge gebieden? Hoe beïnvloeden menselijke activiteiten ons milieu?

Risico's van nieuwe technologieënRisico's van nieuwe technologieën

Door nieuwe technologieën komen er nieuwe producten in onze winkelwagentjes terecht. Hoe verschillen ze van traditionele producten? Vormen ze een potentieel risico voor onze gezondheid of voor het milieu?

Straling en elektromagnetische veldenStraling en elektromagnetische velden

Radioactieve materialen, ultraviolette straling, elektromagnetische velden van mobiele telefoons, hoogspanningskabels en andere apparaten; het hele spectrum wordt gedekt.

Voeding & LevensstijlVoeding & Levensstijl

Onze eetgewoonten en onze consumptie van alcohol, tabak en andere drugs kunnen elk gevolgen hebben voor onze gezondheid.

ZiektepreventieZiektepreventie

Meerdere ziekten zoals aids, obesitas, cardiovasculaire aandoeningen en kanker zijn in opmars. Hoe kunnen ze worden voorkomen of de kan de voortgang ervan worden afgeremd?

Perfluoroctaanzuur Welkom pagina

PFOA is een verbinding die gebruikt wordt bij de productie van water- of oliebestendige materialen, zoals kookgerei met antiaanbaklaag of waterdichte stoffen.

Houdt de aanwezigheid ervan in afgewerkte producten een risico in? Meer…

wetenschappelijke consensus rapport

Laatste Update: 11 december 2018

Alternatieven voor dierproeven Welkom pagina

Voor de veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen zijn meestal dierproeven nodig.

Wat zijn die alternatieven en zijn ze effectief? Meer…

rapport geproduceerd in 2017 door Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA):" The use of alternatives to testing on animals for the REACH Regulation

Laatste Update: 11 december 2018

Alcohol Welkom pagina

Alcohol is geen gewoon product, maar maakt al duizenden jaren deel uit van de menselijke beschaving.

Wat is de impact van alcohol op de gezondheid en samenleving? Meer…

Deze Digest is een betrouwbare samenvatting van het leidinggevende wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2004 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO):" Global Status Report on Alcohol 2004

Laatste Update: 15 mei 2018

Chemische stoffen Welkom pagina

Wanneer een chemische stof als schadelijk wordt erkend, moet er een alternatief worden gevonden.

Dat is geen eenvoudig proces, want het is belangrijk om een alternatief te kiezen dat zowel technisch gelijkwaardig als veiliger is. Wat zijn de uitdagingen van dat vervangingsproces? Meer…

rapport geproduceerd in 2016 door De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (OESO):" Synthesis Report from the OECD Workshop on Alternatives Assessment and Substitution of Harmful Chemicals 

Laatste Update: 15 mei 2018

Acrylamide levensmiddelen Welkom pagina

Acrylamide kan in talrijke gefrituurde, gebraden en gebakken levensmiddelen worden gevormd. Vormt de aanwezigheid ervan een risico voor de gezondheid? Meer…

rapport geproduceerd in 2015 door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA):"Scientific Opinion on acrylamide in food 

Laatste Update: 13 maart 2018

A-Z Lijst