Talen:

GreenFacts Express: latest reports

Laatste Samenvattingen

Nanodeeltjes titaandioxide Welkom pagina

De nanodeeltjes zinkoxide en titaandioxide worden in zonnefilters gebruikt.

Zijn ze veilig? Meer…

rapport geproduceerd in 2016 door De Therapeutic Goods Administration van Australië (TGA):" Literature Review on the safety of titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in sunscreens 1

Laatste Update: 28 december 2017

Nanomaterialen Welkom pagina

Binnen de nanotechnologie en nanomaterialen worden kleine deeltjes aangewend waarvan de grootte binnen het nanometerbereik valt (miljoensten van een millimeter). Zij kunnen onze levenskwaliteit enorm verbeteren. Er moeten evenwel nieuwe wetenschappelijke methoden worden ontwikkeld aangezien met de actuele methoden mogelijk geen nanomaterialen kunnen worden getest. Meer…

rapport geproduceerd in 2015 door Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM):"Assessing health and environmental risks of nanoparticles: Current state of affairs in policy, science and areas of application  

Laatste Update: 15 december 2017

View All

Welkom bij GreenFacts

De GreenFacts Initiative is een non-profit onpartijdig project met een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad. Onze missie is om ter beschikking van complexe internationale wetenschappelijke rapporten over gezondheid en milieu voor de niet-experts te maken. We publiceren duidelijke trouwe samenvattingen van de bestaande internationale wetenschappelijke rapporten over milieu en gezondheid.

BiodiversiteitBiodiversiteit

Wat is de huidige toestand van de biodiversiteit en wat zijn de gevolgen van het verlies daarvan voor ecosystemen en mensen?

ChemicaliënChemische stoffen

Stoffen die we opnemen via voedsel en water of door de lucht die we inademen, kunnen invloed hebben op onze gezondheid.

ConsumentenveiligheidDe veiligheid van de consument

Sommige consumptieproducten brengen risico’s met zich mee. Zijn alle tandvulmiddelen even veilig? Kan het gebruik van een mp3-speler mijn gehoor bedreigen?

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling verwijst naar het vermogen om te voldoen aan onze behoeften zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Hoe duurzaam zijn de huidige praktijken?

EnergieEnergie

Stijgende brandstofprijzen en bezorgdheid over klimaatverandering en olieafhankelijkheid hebben energie de afgelopen jaren op de voorgrond van openbare debatten en beleid geplaatst. Wat is de toekomst van energieproductie?

KlimaatveranderingKlimaatverandering

Wat is de stand van kennis over klimaatverandering?

LuchtverontreinigingLuchtverontreiniging

Huidige hoeveelheden van luchtvervuiling hebben nog steeds negatieve effecten op de gezondheid. Luchtvervuiling kan ademhalingsaandoeningen veroorzaken en de levensverwachting verlagen.

Milieutoestand Milieutoestand

Wat is de huidige toestand van onze ecosystemen, bossen en droge gebieden? Hoe beïnvloeden menselijke activiteiten ons milieu?

Risico's van nieuwe technologieënRisico's van nieuwe technologieën

Door nieuwe technologieën komen er nieuwe producten in onze winkelwagentjes terecht. Hoe verschillen ze van traditionele producten? Vormen ze een potentieel risico voor onze gezondheid of voor het milieu?

Straling en elektromagnetische veldenStraling en elektromagnetische velden

Radioactieve materialen, ultraviolette straling, elektromagnetische velden van mobiele telefoons, hoogspanningskabels en andere apparaten; het hele spectrum wordt gedekt.

Voeding & LevensstijlVoeding & Levensstijl

Onze eetgewoonten en onze consumptie van alcohol, tabak en andere drugs kunnen elk gevolgen hebben voor onze gezondheid.

ZiektepreventieZiektepreventie

Meerdere ziekten zoals aids, obesitas, cardiovasculaire aandoeningen en kanker zijn in opmars. Hoe kunnen ze worden voorkomen of de kan de voortgang ervan worden afgeremd?

hormoonverstoorders Welkom pagina

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die de werking kunnen beïnvloeden van het hormoonsysteem en receptoren die het lichaam reguleren.

Welke risico's zijn er aan die chemische stoffen verbonden? Meer…

wetenschappelijke consensus rapport

Laatste Update: 8 november 2017

Hormoonverstoorders Welkom pagina

Bepaalde stoffen, zowel natuurlijke als door de mens vervaardigde, kunnen het hormoonsysteem verstoren. Het meest controversiële punt is de vraag of de blootstelling aan kleine hoeveelheden van hormoononverstoorders schadelijk kan zijn.

Wat is de huidige stand van kennis? Meer…

Deze Digest is een betrouwbare samenvatting van het leidinggevende wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2002 door :"Global Assessment of the state-of-the-science of Endocrine Disruptors 

Laatste Update: 7 november 2017

Klimaatverandering Arctica Welkom pagina

Arctica warmt sneller op dan de rest van de planeet. In een gebied waar ijs en sneeuw alom aanwezig zijn, heeft dat verregaande gevolgen. Hoe zullen natuurlijke milieus en mensen over de hele wereld zich aan die veranderingen aanpassen? Meer…

rapport geproduceerd in 2017 door Arctische monitoring en beoordelingsprogramma (AMAP):"Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic, AMAP  

Laatste Update: 10 juli 2017

Biobrandstoffen Welkom pagina

De productie van vloeibare biobrandstoffen voor transport doet ernstige vragen rijzen over hun milieu-impact, over de beleidskosten voor hun promotie en de mogelijke onbedoelde gevolgen ervan.

Wat is de toekomstige rol van biobrandstoffen voor de landbouw, voedselveiligheid en klimaatverandering? Meer…

Deze Digest is een betrouwbare samenvatting van het leidinggevende wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2008 door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO):"The State of Food and Agriculture, Biofuels: Prospects, Risks and Opportunities 

Laatste Update: 30 september 2009

Malaria Welkom pagina

Malaria is één van de meest voorkomende infectieziekten en vormt wereldwijd een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Wat wordt er gedaan om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan?

Kan malaria worden uitgeroeid? Meer…

Deze Digest is een betrouwbare samenvatting van het leidinggevende wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2008 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO):"World Malaria Report 

Laatste Update: 8 juli 2009

A-Z Lijst