Talen:

A-Z Lijst

De publicaties van GreenFacts zijn betrouwbare samenvattingen van internationale wetenschappelijke consensusrapporten, gepubliceerd onder toezicht van onafhankelijke experten.

Publicaties in het Nederlands

Titel [Talen]
Inhoud
Laatste Update: Bron
Acrylamide levensmiddelen Welkom pagina
Acrylamide in levensmiddelen: zijn er risico's voor de gezondheid?
[de] [en] [fr] [nl
Vormt de aanwezigheid ervan een risico voor de gezondheid? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts13/3/2018EFSA
Alternatieven voor dierproeven Welkom pagina
Alternatieven voor dierproeven voor de veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen in Europa
[de] [en] [fr] [nl
Wat zijn die alternatieven en zijn ze effectief? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts11/12/2018ECHA
Bedreigingen voor de Wereldvolksgezondheid Welkom pagina
Bedreigingen voor de Wereldvolksgezondheid
[en] [es] [fr] [nl
In een steeds meer aangesloten wereld, wat zijn de bedreigingen voor de volksgezondheid ? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts27/11/2008WGO
vaccins Welkom pagina
Belangrijkste feiten over vaccins en inenting
[en] [es] [fr] [nl
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts9/2/2021CZP / WGO
Biodiversiteit (CBD) Welkom pagina
Biodiversiteit
Een Wereldwijd Perspectief

[en] [es] [fr] [nl
Welke vooruitgang werd geboekt ten opzichte van de 2010-doelstelling van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts15/8/2007CBD
Biodiversiteit (MA) Welkom pagina
Biodiversiteit
en menselijk welzijn

[de] [en] [es] [fr] [nl
Welke factoren veroorzaken het snelle verlies aan biodiversiteit? Wat moet er gedaan worden om deze ontwikkeling behoorlijk te vertragen? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts15/6/2006MA
Blootstelling aan meerdere chemische mengsels Welkom pagina
Blootstelling aan meerdere “chemische mengsels”: methoden voor hun menselijke en ecologische risicobeoordeling
[de] [en] [fr] [nl
Maar hoe evalueer je het risico van meerdere mogelijke combinaties van chemicaliën als ze in een mengsel aanwezig zijn? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts21/8/2019EFSA
Bos & Energie Welkom pagina
Bos & Energie
[de] [en] [es] [fr] [nl
Kunnen biobrandstoffen, die met bosbouwproducten en bosresiduen gemaakt zijn, aan de energievraag helpen voldoen? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts19/6/2009FAO
Circulaire Economie Welkom pagina
Circulaire economie in de EU en de wereld: wat, waar, wie en hoe?
[de] [en] [es] [fr] [nl
Hoe kan het concept circulaire economie dat probleem helpen aanpakken? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts9/3/2018UNEPOESOEUWEACVR
CO2 Opvang en Opslag Welkom pagina
CO2 Opvang en Opslag
[en] [es] [fr] [nl
Hoe werkt CO2 opvang en opslag? Kan het werkelijk helpen bij de aanpak van de klimaatverandering? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts15/7/2008IPCC
COP26 Welkom pagina
De hoofdpunten van het Pact van Glasgow (COP26) 2021
[en] [fr] [nl
Belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow aangenomen op de 26e COP26 Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts25/1/2022UNFCCC
Alcohol Welkom pagina
De impact van alcohol op de gezondheid en samenleving
[en] [es] [fr] [nl
Wat is de impact van alcohol op de gezondheid en samenleving? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts15/5/2018WGO
Aspirine & Kanker Welkom pagina
De preventieve werking van aspirine op de ontwikkeling van kanker
[de] [en] [fr] [nl
Uit diverse uittreksels over aspirine uit het World Cancer Report 2020 blijkt dat aspirine belangrijke preventieve effecten kan hebben op verschillende vormen van kanker, die hier worden belicht. Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts13/4/2021
Biologische diversiteit Welkom pagina
De resultaten van de 14e vergadering van de Conferentie van de Partijen van het Internationaal Verdrag inzake biologische diversiteit
[en] [es] [fr] [nl
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit. Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts5/5/2021CBD
Chemische stoffen Welkom pagina
De vervanging van schadelijke chemische stoffen – processen en uitdagingen
[de] [en] [es] [fr] [nl
Wanneer een chemische stof als schadelijk wordt erkend, moet er een alternatief worden gevonden. Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts15/5/2018OESO
Klimaatverandering Arctica Welkom pagina
De wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering in Arctica
[en] [fr] [nl
Arctica warmt sneller op dan de rest van de planeet. In een gebied waar ijs en sneeuw alom aanwezig zijn, heeft dat verregaande gevolgen. Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts10/7/2017AMAP
Kanker preventie Welkom pagina
De wereldwijde strategieën voor het kankerprobleem en kankerpreventie
[de] [en] [fr] [nl
Wat zijn de strategieën voor kankerpreventie en vroege detectie? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts29/3/2020
Energietechnologieën Welkom pagina
Energietechnologieën
Scenario’s tot 2050

[en] [es] [fr] [nl
Welke opties hebben we om over te schakelen naar een schonere en efficiëntere energietoekomst? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts17/4/2009IEA
Gefluoreerde gassen Welkom pagina
Evolutie van gebruik en emissies van gefluoreerde gassen, met name die van het type hydro-fluorkoolstof (H-FC)
[de] [en] [fr] [nl
Bij koeling of airconditioning gebruikt men vaak gefluoreerde gassen. Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts21/11/2019EU
Perfluoroctaanzuur Welkom pagina
Gevaren en risico's verbonden aan perfluoroctaanzuur (PFOA), de zouten ervan en aanverwante stoffen.
[de] [en] [fr] [it] [nl
Houdt de aanwezigheid ervan in afgewerkte producten een risico in? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts11/12/2018ECHAU.S. EPA
Glyfosaat kanker Welkom pagina
Glyfosaat en kanker: wat is het verschil in zijn inleling tussen het IARC en EFSA?
[de] [en] [es] [fr] [it] [nl
Wat verklaart het verschil in indeling naar aanleiding van de beoordelingen van het IARC en EFSA? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts11/12/2018EFSA
Hormoonverstoorders Welkom pagina
Hormoonverstoorders
[de] [en] [es] [fr] [nl
Hebben die stoffen een invloed op wilde dieren en op ons hormoonsysteem? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts7/11/2017
hormoonverstoorders Welkom pagina
Hormoonverstoorders en hun impact op de menselijke gezondheid en het milieu
[de] [en] [es] [fr] [nl
Welke risico's zijn er aan die chemische stoffen verbonden? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts8/11/2017
Klimaatverandering (2007) Welkom pagina
Klimaatverandering
Update 2007

[en] [es] [fr] [nl
Hoe is het klimaat aan het veranderen en welke veranderingen worden in de toekomst verwacht? Bevindingen van het IPCC "Fourth Assessment Report"Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts15/8/2007IPCC
Europese Green Deal Welkom pagina
Krachtlijnen van de "Green Deal" van de Europese Commissie
[de] [en] [fr] [nl
De Europese Unie heeft eind 2019 een Europese Green Deal gepubliceerd met beleidsrichtlijnen inzake klimaat en vervuiling Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts14/2/2020EU
Landbouw Welkom pagina
Landbouw en Ontwikkeling
[en] [es] [fr] [nl
Hoe kan landbouw bijdragen tot een billijke en duurzame ontwikkeling? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts16/9/2008IAASTD
Malaria Welkom pagina
Malaria
Stand van Zaken

[en] [es] [fr] [nl
Wat wordt er gedaan om de verspreiding van malaria tegen te gaan? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts8/7/2009WGO
Nanodeeltjes titaandioxide Welkom pagina
Nanodeeltjes titaandioxide en zinkoxide in zonnefilters
[de] [en] [fr] [nl
De nanodeeltjes zinkoxide en titaandioxide worden in zonnefilters gebruikt. Zijn ze veilig? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts28/12/2017TGA
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Plastic tafelgerei voor eenmalig gebruik en alternatieven daarvoor - aanbevelingen van het UNEP
[de] [en] [fr] [nl
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën. Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts20/5/2021UNEP
Psychoactieve Drugs Welkom pagina
Psychoactieve Drugs
Tabak, Alcohol, en Verboden middelen

[en] [es] [fr] [nl
Hoe evolueert de drugsverslaving en hoe kan die worden behandeld? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts15/6/2007WGO
Watervoorziening beoordening Welkom pagina
Rapporten over watervoorziening en het beheer ervan
[en] [fr] [nl
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts31/3/2021
Tuberculose Welkom pagina
Resistente Tuberculose
[en] [es] [fr] [nl
Wat zijn de huidige trends van geneesmiddelenresistente tuberculose en wat moet er gedaan worden om de ziekte onder controle te krijgen? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts7/2/2009WGO
Nanomaterialen Welkom pagina
Risico's voor milieu en gezondheid van nanodeeltjes en nanomaterialen
[de] [en] [fr] [nl
Er moeten evenwel nieuwe wetenschappelijke methoden worden ontwikkeld aangezien met de actuele methoden mogelijk geen nanomaterialen kunnen worden getest. Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts15/12/2017RIVM
Zwerfafval-op-zee Welkom pagina
Update van recente rapporten en initiatieven met betrekking tot zwerfvuil en microplastics
[de] [en] [fr] [nl
In de afgelopen jaren zijn er dan ook op alle niveaus strategieën opgesteld om dit complexe probleem aan te pakken. Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts8/5/2019WGO
Visserij Welkom pagina
Visserij
Meest recente gegevens

[de] [en] [es] [fr] [nl
In welke mate zijn visvoorraden momenteel overbevist? Wat zijn de meest recente gegevens? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts23/4/2009FAO
Biobrandstoffen Welkom pagina
Vloeibare Biobrandstoffen
Vooruitzichten, Risico’s en Opportuniteiten

[de] [en] [nl
De effecten van de toenemende productie van biobrandstoffen op de globale landbouwmarkten, op het milieu en op de voedselveiligheid zijn reeds aanzienlijk en leiden tot discussie. Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts30/09/2009FAO
Watervoorraden Welkom pagina
Watervoorraden
[en] [es] [fr] [nl
Hoe kunnen de watervoorraden duurzaam beheerd worden, terwijl de vraag naar water steeds groter wordt? Digests, geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts17/10/2008UN-water WWAP

Publicaties in andere talen

Titel [Talen]
Inhoud
Bron
Aids Epidemic home
A 2017 update on AIDS epidemic
[en] [fr

(posted 12/2017)
What is the current state of the epidemic? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUNAIDS
Global Warming home
A global climate 1.5° Celsius degree warmer: how does the IPCC consider it will affect the world?
[de] [en] [fr

(posted 4/2019)
What will happen when this reaches 1.5°C or 2.0°C? How can it be prevented? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCC
Mycotoxins home
A global evaluation of the impact of mycotoxins contaminants on food safety
[en] [fr

(posted 5/2018)
What are their effects and how can they be prevented? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO
Mineral extraction risks home
A responsible management of supply chains of metals and of mineral extraction from Conflict-Affected and High-Risk Areas - An OECD Due Diligence Guidance
[en] [fr

(posted 4/2021)
The objective of this OECD Guide is to identify, prevent or mitigate through "due diligence" processes the risks of human rights Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific Board
AIDS home
AIDS
status & challenges of the epidemic

[en] [es] [fr

(posted 11/2006)
What is the current extent of the epidemic and what can be done to stop and revert it? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUNAIDS
Nitrogen Dioxide home
Air Pollution
Nitrogen Dioxide

[en] [es] [fr

(posted 8/2005)
How do air pollutants produced by traffic and combustion affect our health? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO
Ozone home
Air Pollution
Ozone

[en] [es] [fr

(posted 8/2005)
Can groundlevel ozone (O3) affect human health?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO
Particulate Matter home
Air Pollution
Particulate Matter

[en] [es] [fr

(posted 8/2005)
What effects do particles suspended in the air have on human health?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO
Air quality in Europe home
Air quality in Europe
[en] [es] [fr

(posted 5/2014)
Air quality remains an important issue for public health, the economy and the environment. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEEA
Allergenic fragrances home
Allergenic fragrances in cosmetic products
[de] [en] [es] [fr

(posted 9/2013)
Fragrance ingredients are the compounds that are used in consumer goods to give a specific, usually pleasant smell. They can sometimes cause skin irritations or allergic reactions. Is the current information available to consumers adequate? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCCS
Antibiotics Research home
Antibacterial agents in clinical development
[en] [fr

(posted 11/2017)
Antibiotic resistance is a serious public health issue. What are the prospects for the development of new drugs to fight it? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO
Antibiotic resistance home
Antibiotic resistance: causes, consequences and means to limit it
[de] [en] [es] [fr

(posted 9/2014)
The misuse of antibiotics has led to the emergence of resistant bacteria. What has caused it and how can the spread of resistance be limited? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO / CDC
Antimicrobial resistance home
Antimicrobial resistance in animal production
[en] [fr

(posted 6/2018)
What can be done to limit its spread and impacts? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardFAO
Arctic Climate Change home
Arctic Climate Change
[en] [es] [fr

(posted 10/2006)
How will arctic climate change affect the rest of the planet?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardACIA
Metal-on-Metal hip implants home
Are Metal-on-Metal hip implants safe?
[de] [en] [es] [fr

(posted 3/2015)
Metal-on-Metal joint implants may solve many dysfunctions related to the hip. But, but do they come with risks? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Silver Nanoparticles home
Are silver nanoparticles safe?
Implications for health, the environment and microbial resistance

[de] [en] [es] [fr

(posted 6/2014)
Are silver nanoparticles safe for your health and for the environment? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Chromium home
Are toys containing chromium VI safe for children?
[de] [en] [es] [fr

(posted 3/2015)
Toys may be manufactured from materials containing chromium VI. Are toys containing chromium VI safe for children? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCHER
Arsenic home
Arsenic
[en] [es] [fr

(posted 12/2004)
When can arsenic present in food or water be harmful?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCS
Artificial Light and Health home
Artificial Light and Health
[en] [fr

(posted 09/2013)
Must we be cautious when using artificial light? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Aspartame home
Aspartame
[en] [es] [fr

(posted 6/2004)
Does this artificial sweetener pose health risks?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEC-SCF
Aspartame home
Aspartame, updated assessment of risks on health, cancer and pregnancy
[en] [fr

(posted 03/2017)
Aspartame is one of the most widely used artificial sweetener, is it safe? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEFSA
Bee losses home
Bee health.
Highlight of international initiatives taken to manage the issue of bee losses.

[de] [en] [es] [fr

(posted 3/2014)
Are the causes of bee losses now well identified ? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEFSA
Biochar home
Biochar Systems using biomass as an energy source for Developing Countries
[en] [es] [fr

(posted 3/2015)
Biochar can be used as fuel or as a fertilizer, and is particularly relevant to developing countries. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWorld Bank
Biodiversity home
Biodiversity and Ecosystem services: a global assessment of their trends
[de] [en] [fr

(posted 12/2019)
What are the conclusions of the evaluation of ecosystems and the services they provide ? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPBES
Biosecurity home
Biosecurity tools to manage public health and environmental risks
[en] [fr

(posted 12/2019)
How can biosecurity be ensured through an integrated approach? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCCFAO
Bisphenol A home
Bisphenol A in medical devices
[de] [en] [es] [fr

(posted 06/2015)
Is exposure to BPA via medical devices safe? Are there any risks? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Boron home
Boron
[en] [es] [fr

(posted 12/2004)
Could boron contained in food and water affect my health?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCS
Cadmium home
Cadmium
[en] [es] [fr

(posted 1/2015)
How does cadmium affect human health and the environment? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUNEP
Cancer rates and mortality, types and causes home
Cancer rates and mortality, types and causes: a synthesis
[de] [en] [es] [fr

(posted 12/2016)
This is a synthesis which looks at the evolution of cancer rates and its related mortality. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHOIARCNIHNCIINSERM
Chernobyl home
Chernobyl
Nuclear Accident

[en] [es] [fr

(posted 4/2006)
Overview of the impacts 30 years after the accident Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUN Chernobyl Forum
Chlorine Sodium Hypochlorite home
Chlorine and sodium hypochlorite hazards and risks: no need for further risk reduction measures
[de] [en] [fr

(posted 5/2017)
Chlorine and sodium hypochlorite are widely used for disinfection and bleaching, among other things to disinfect drinking water. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHOIPCSEUECHA
Climate Change home
Climate Change
2001 Assessment

[de] [en] [es] [fr

(posted 9/2002)
What was known in 2001 about climate change and its consequences? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCC
Climate Change Mitigation home
Climate Change mitigation: practical measures to limit global warming
IPCC report 2014 Working Group III

[de] [en] [es] [fr

(posted 8/2014)
The Fifth Assessment Report (AR5) of the IPCC was prepared by three working groups Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCC
Food & Agriculture home
Climate change, agriculture and food security
[en] [es] [fr

(posted 06/2017)
What are the strategies and policies that could help address climate change? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardFAO
Climate Change home
Climate Change: 2013 IPCC Update
[en] [es] [fr

(posted 3/2014)
This is a comprehensive assessment of the physical aspects of climate change with a focus on understanding past, current, and future changes. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCC
Climate impacts adaptation home
Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability
IPCC report 2014 Working Group II

[en] [es] [fr

(posted 8/2014)
This is a summary of the contribution of the working group II to the IPCC’s fifth assessment. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCC
Climate impact of shale gas home
Climate impact of potential shale gas production in the EU
[de] [en] [es] [fr

(posted 2/2015)
What are the greenhouse gas emissions and climate implications of shale gas exploitation? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardDG Environment
Estrogen-progestogen cancer risk home
Combined estrogen-progestogen for contraception and menopausal therapy: is there a cancer risk?
[en] [fr

(posted 3/2017)
Combined estrogen-progestogen pills are used both as oral contraceptives and for hormone therapy in menopausal women. How is their use linked to cancer risks? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIARC
Phthalates Comparison home
Comparison of Health and Environmental Effects between four Phthalates
[en] [fr

(posted 8/2013)
Comparison of potential dangers and risks of four phthalates used mainly as plasticizers in PVC applications. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific Board
Endocrine disrupting properties of pesticides home
Conclusions by EFSA of a critical assessment of the endocrine disrupting properties of a series of pesticides
[en] [fr

(posted 6/2016)
The european regulations on pesticides have brought forward a debate on the concepts of risk and hazard in this particular context. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEFSA
Fukushima Consequences home
Consequences of the Fukushima nuclear accident – IAEA Report of 2015
[en] [es] [fr

(posted 9/2016)
What are the causes and consequences accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIAEA
Dental Fillings home
Dental fillings: a concern for your health?
Safety of dental amalgam and alternative dental restoration materials

[de] [en] [es] [fr

(posted 2/2015)
Mercury, which is the metallic element used in dental amalgam fillings, has well-documented and well-known health effects. Do dental amalgam and alternative materials pose any risks? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Desertification home
Desertification
[en] [es] [fr

(posted 10/2006)
Current trends in desertification and their effects on ecosystems and human well-being Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardMA
Land Degradation and Desertification home
Desertification and Land Degradation: Evolution and Management
[de] [en] [es] [fr

(posted 11/2018)
How can land conservation efforts help to reverse the current worrying trends in the state of our land resources? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardMA
Diet & Nutrition home
Diet and Nutrition
Prevention of Chronic Diseases

[de] [en] [es] [fr

(posted 7/2006)
Diet, Nutrition, and the prevention of chronic diseasesDigest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO / FAO
DEHP home
Diethylhexyl phthalate
[en] [es] [fr

(posted 7/2012)
Considering its widespread use in everyday and medical products, does DEHP pose a risk to health or the environment? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardECB
Dioxins home
Dioxins
[en] [es] [fr

(posted 8/2004)
What are the health risks posed by dioxins? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCS - WHO
Health Effects of Electromagnetic Fields home
Does electromagnetic field exposure endanger health?
[de] [en] [es] [fr

(posted 3/2015)
Is EMF exposure dangerous for your health? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Thorium nuclear fuel home
Does thorium have the potential to become an alternative nuclear fuel?
[de] [en] [fr

(posted 5/2017)
What are the challenges and advantages of using thorium as nuclear fuel? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardOECD
Ecosystem Change home
Ecosystem Change
[en] [es] [fr

(posted 3/2005)
Ecosystem degradation and human well-being Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardMA
Biocides home
Effects of Biocides
on antibiotic resistance

[de] [en] [es] [fr

(posted 10/2009)
Can the use of biocides lead to antibiotic resistant bacteria? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Effects of cannabis home
Effects of cannabis use by teens
[en] [es] [fr

(posted 4/2016)
Are teens well informed about the risks associated with cannabis? What are those risks ? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardCCSA
Electromagnetic Fields home
Electromagnetic Fields
2015 Update

[de] [en] [es] [fr

(posted 5/2008)
The omnipresence of new technologies that emit electromagnetic fields has raised concerns about how EMF exposure might impact our health. Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Energy Saving Lamps home
Energy-Saving Lamps & Health
[de] [en] [es] [fr

(posted 5/2009)
Do these energy-saving lamps aggravate the symptoms in patients with certain diseases? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Soils degradation home
Erosion, biodiversity, contamination and the declining state of soil in Europe
[en] [fr

(posted 3/2017)
How could soil be protected? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEEA
Acupuncture home
Evaluating effectivenness and safety of acupuncture
[en] [es] [fr

(posted 10/2015)
Acupuncture is used more and more, is it safe and effective? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardINSERM
Chemical Mixtures home
Exposure to mixture (“cocktails”) of chemical substances:
Are the health and environmental risks adequately evaluated?

[de] [en] [es] [fr

(posted 6/2014)
There is increasing concern in the general public about the potential toxic effects of chemical substance mixtures (in the media often referred to as “cocktail-effects”). Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardSCHER / SCENIHR / SCCS
Fluoride home
Fluoride
[en] [es] [fr

(posted 4/2005)
Under what conditions can fluoride exposure benefit or harm health?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCS
Forests home
Forests
[en] [es] [fr

(posted 1/2007)
State of the world's forest resources Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardFAO
Forests & agriculture land use home
Forests and Agriculture in the world in 2016 : the land-use challenges and opportunities.
[en] [fr

(posted 2/2018)
Forest and agriculture are often at odds when it comes to using land. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardFAO
Genetically Modified Crops home
Genetically Modified Crops
[de] [en] [es] [fr

(posted 11/2005)
In what way are GM crops different from conventional crops?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardFAO
Global Biodiversity Outlook 4  home
Global Biodiversity Outlook 4 - Secretariat of the Convention on Biological Diversity
[en] [es] [fr

(posted 11/2017)
In 2002, the Convention on Biological Diversity adopted a target: reduce the loss of biodiversity by 2010. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardCBD
Food Wastage home
Global Food Wastage – Causes and impact on natural resources
[en] [es] [fr

(posted 2/2015)
It is estimated by the FAO that each year, one-third of produced for all food human consumption in the world is lost or wasted. This has impacts for food security and for the environment. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardFAO
Gluten intolerance home
Gluten intolerance, hazards and risks
[en] [es] [fr

(posted 3/2016)
What is intolerance to gluten? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUS-FDA
Aquatic environment home
Hazardous substances in fresh and marine waters in the European aquatic environment
[de] [en] [fr

(posted 3/2017)
Are the fresh and marine waters of Europe safe from pollution? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEEA
Chlorpyrifos pesticide home
Hazards and risks of the pesticides chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl: the European Food safety Agency (EFSA) evaluation and consequences for their future use in the E.U.
[de] [en] [fr

(posted 12/2019)
What are the EFSA conclusions on chlorpyrifos that led to that suspension of its approval? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEFSA
Artificial Light home
Health Effects of Artificial Light
[de] [en] [es] [fr

(posted 02/2013)
Can new artificial light sources affect the health of the general public or of light-sensitive people?Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Fukushima accident home
Health risks following the 2011 Fukushima nuclear accident
[en] [es] [fr

(posted 4/2015)
What are the health impacts of the 2011 Fukushima nuclear accident for the workers and for the general population? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO
Impacts of a 4°C global warming home
Impacts of a 4°C global warming
[de] [en] [es] [fr

(posted 9/2013)
What are the consequences of a 4°C global warming? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWorld Bank
Chronic Diseases on Labour Practices home
Impacts of obesity, smoking, alcohol consumption and related chronic diseases on labour practice.
[en] [es] [fr

(posted 11/2016)
What is their economic impact on labour market? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardOECD
India Millennium Development Goals home
India achievements towards the Millennium Development Goals
[en] [es] [fr

(posted 4/2016)
How did India fare in meeting the objectives of the Millennium Development Goals? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUNESCAP
Indoor Air Quality home
Indoor Air Quality
[de] [en] [es] [fr

(posted 6/2008)
Which indoor air pollutants raise concern? How can indoor air quality be determined? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCHER
Climate Change home
IPCC Climate Change technical report 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability
[en] [fr

(posted 3/2022)
This Technical Report of AR6 summarizes the current understanding of observed climate change impacts on ecosystems and human societies as well as vulnerabilities and future risks Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCC
Nano-silica home
Is it safe to use cosmetics containing nanoform silica?
[de] [en] [es] [fr

(posted 8/2015)
Is nano-silica in cosmetics dangerous? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCCS
Lyme Disease home
Lyme Disease or Lyme Borreliosis
[en] [es] [fr

(posted 7/2016)
What is the treatment?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardBFPSH
Organic Food home
Making informed an choice on organic food
[en] [fr

(posted 12/2017)
How is organic food regulated in Europe and what are the potential health and environmental benefits? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEC
Nanomaterials home
Managing the potential health risks and protection for workers from occupational exposure to manufactured nanomaterials
[de] [en] [fr

(posted 11/2018)
How are risks of new manufactured nanomaterials managed? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO
Marine Litter home
Marine litter and microplastics
[de] [en] [es] [fr

(posted 3/2013)
Some of the plastic waste resulting from the ever increasing use of plastics makes its way into the marine environment. What do we know about the extent of this problem? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardGESAMP
Mercury home
Mercury
[en] [es] [fr

(posted 11/2004)
Are mercury releases being controlled?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUNEP
Mercury from dental amalgam home
Mercury from dental amalgam
[de] [en] [es] [fr

(posted 3/2014)
What are the environmental risks and indirect health effects of mercury from dental amalgam? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCHER
Mercury in CFL home
Mercury in Compact Fluorescent Lamps
[de] [en] [es] [fr

(posted 7/2011)
Does the mercury they contain pose a risk to consumers? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCHER
Evaluation of endocrine disruptors home
Methods for the assessment of endocrine disruptors
[de] [en] [es] [fr

(posted 8/2013)
Are current methods to evaluate the risks associated with endocrine disruptors adequate?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEFSA
Methylene glycol home
Methylene glycol in hair straighteners
[de] [en] [es] [fr

(posted 9/2013)
Is the use of methylene glycol in hair straightening products safe? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCCS
Nanosafety home
Nanosafety
[de] [en] [es] [fr

(posted 7/2015)
The rapid development of nanotechnology created some concerns about their possible effects on human health and safety, and environmental burden. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardFIOH
Nanotechnologies home
Nanotechnologies
[de] [en] [es] [fr

(posted 8/2007)
Are the existing risk assessment methodologies of nanotechnologies adequate. Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Neonicotinoids home
Neonicotinoids, bees, ecosystem services and agriculture
[en] [es] [fr

(posted 3/2016)
Do neonicotinoid pesticides have an effect on services provided by ecosystems? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEASAC
Aluminium exposure home
No risk of Alzheimer or cancer from aluminium exposure according to various scientific assessments
[de] [en] [fr

(posted 2/2017)
Does aluminium pose a health risk? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEFSAANSM
Non-human primates home
Non-human primates
in research and safety testing

[de] [en] [es] [fr

(posted 6/2009)
Are there alternatives to the use of non-human primates in research and testing? Would it be feasible to stop using them altogether? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCHER
Parabens used in cosmetics home
Parabens used in cosmetics
[de] [en] [es] [fr

(posted 9/2013)
Is the way that parabens are used safe? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCCS
GBO 5 home
Part 1: Global Biodiversity Outlook 5 – Status of Biodiversity
[en] [fr

(posted 6/2021)
Biological diversity (Part 1): the context of the Convention Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardCBD
GBO 5 home
Part 2: Results of past & present action plans, objectives, actions and means required at the horizon 2030
[en] [fr

(posted 7/2021)
Biological diversity (Part 2): the objectives, actions and means at the horizon 2030 Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardCBD
GBO 5 home
Part 3: Global Biodiversity Outlook 5 – Pathways to 2050
[en] [fr

(posted 7/2021)
Biological diversity (Part 3): challenges 2050 Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardCBD
PCBs home
PCBs
Polychlorinated biphenyls

[en] [es] [fr

(posted 9/2006)
What levels of PCB are we being exposed to? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCS - WHO
Allergies home
Perfume Allergies
[de] [en] [es] [fr

(posted 6/2013)
Fragrance ingredients are the compounds that are used in consumer goods to give a specific, usually pleasant smell. They can sometimes cause skin irritations or allergic reactions. Is the current information available to consumers adequate? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCCS
Personal Music Players & Hearing home
Personal Music Players & Hearing
[de] [en] [es] [fr

(posted 10/2008)
In the light of current scientific knowledge, can the use of personal music players damage hearing? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Pesticides occupational risks home
Pesticides: Occupational Exposure and Associated Health Effects
[en] [es] [fr

(posted 6/2016)
We review the scientific literature regarding the health risks associated with occupational exposure to pesticides.Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardINSERM
Phosphate resources home
Phosphate resources management
[en] [es] [fr

(posted 3/2016)
How can phosphate resources be managed to ensure food security? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardPOST
DBP home
Phthalate
Di-butyl phthalate

[en] [es] [fr

(posted 12/2005)
Is the use of DBP in plastics posing a risk to health or the environment? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardECB
DINP-DIDP home
Phthalate
Di-isodecyl & Di-isononyl phthalates

[en] [es] [fr

(posted 12/2005)
Is the use of DIDP and DINP in plastics posing a risk to health or the environment? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardECB
Phthalates in school supplies home
Phthalates in school supplies
[de] [en] [es] [fr

(posted 6/2009)
Can regularly chewing on an eraser cause harmful health effects? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCHER
Poly brominated flame retardant decaBDE home
Poly brominated flame retardant decaBDE: updated hazards, risks and regulatory measures adopted.
[de] [en] [fr

(posted 03/2017)
Is decaBDE, widely used, safe to use? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardECHAEFSA
Power lines home
Power lines, Wiring & Appliances
[en] [es] [fr

(posted 10/2004)
Are electromagnetic fields dangerous to human health? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIARC
Radiological nuclear emergency home
Preparedness and Response to a Nuclear or Radiological Emergency
[de] [en] [fr

(posted 8/2018)
When it comes to nuclear and radiological emergencies, what are the steps needed for this preparedness? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIAEA
Accidental poisoning home
Products that resemble foods and appeal to children
Potential risks of accidental ingestion

[de] [en] [es] [fr

(posted 3/2012)
Consumer products such as shower gels or dishwashing liquids that are packaged to be appealing to children or to resemble food could pose a risk of accidental poisoning. Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCCS
Hazardous chemicals home
Reducing the impact of hazardous chemicals on public health: what is known and what can be done to reduce it?
[de] [en] [fr

(posted 10/2018)
What can be done to reduce the effects of exposure to harmful chemicals? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO
Respiratory Diseases home
Respiratory Diseases
in Children

[en] [es] [fr

(posted 10/2005)
Can air pollution affect a child's likelihood to develop such diseases?Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEC
Shale Gas home
Risks of Shale Gas exploitation in Europe
[de] [en] [es] [fr

(posted 9/2013)
What are the potential health and environmental risks of hydraulic fracturing? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardDG Environment
Transgenic salmon home
Safety of a transgenic or genetically modified salmon : the AquAdvantage salmon
[en

(posted 11/2015)
Is the AquAdvantage transgenic salmon safe for human consumption and for the environment? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUS-FDA
Aspartame Reevaluation home
Safety of aspartame (2014 Update)
[en] [es] [fr

(posted 11/2014)
Aspartame is a sweetener that is in use for several decades. The latest data has recently been reviewed by the European Food Safety Authority in the context of a systematic re-evaluation of all food additives in use in Europe. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEFSA
Tattoos home
Safety of tattoos and permanent make-up (PMU)
[en] [fr

(posted 11/2017)
In Europe, 12% of the population has tattoos, are they safe? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEU
Security Scanners home
Security Scanners
[de] [en] [es] [fr

(posted 2/2013)
Is the use of x-ray security scanners safe for passengers and workers? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Benzodiazepines home
Some facts about benzodiazepines and their uses
[en] [fr

(posted 6/2017)
How should benzodiazepines be used, considering that dependance and tolerance can develop with continued use? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardRACGP
State of the European Environment home
State of the European Environment
[en] [es] [fr

(posted 9/2015)
A comprehensive assessment of Europe’s progress towards achieving environmental sustainability. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEEA
Static Fields home
Static Fields
[en] [es] [fr

(posted 3/2006)
Do static magnetic or electric fields used for instance in medical imaging pose health risks? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO
Sunbeds & UV radiation home
Sunbeds
& UV radiation

[de] [en] [es] [fr

(posted 8/2007)
EU assessment on the health and safety implications of natural solar UV radiation and artificial UV radiation from sunbeds. Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCCP
Titanium dioxide nanoparticles home
Sunscreens with titanium dioxide as nanoparticles.
Health risks?

[de] [en] [es] [fr

(posted 6/2014)
Are sunscreens with titanium dioxide nanoparticles safe? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCCS
Synthetic Biology home
Synthetic Biology
[de] [en] [es] [fr

(posted 8/2015)
What could be the potential risks of synthetic biology? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR / SCHER / SCCS
Sulfaxoflor Pesticide home
The 2019 reassessment of the pesticide sulfoxaflor and, in particular, its impact on bees and other pollinators
[de] [en] [fr

(posted 4/2019)
Sulfoxaflor is a new insecticide active ingredient that was recently registered for approval. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEFSAEU
Ozone layer depletion home
The evolution of ozone layer depletion, its impact on climate change, health and the environment.
[de] [en] [fr

(posted 4/2017)
What is the state of the ozone layer and how is it linked to climate change? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUNEPEC
Solar Energy home
The Future of solar energy
[en] [es] [fr

(posted 11/2015)
What are the advances that are needed to reduce the cost further and deploy the technology on a larger scale ? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardMITEI
Electronic Cigarettes home
The impact of electronic cigarettes on health and tobacco use control
[en] [es] [fr

(posted 4/2015)
Can electronic cigarettes have an impact on tobacco control? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO
Biofuels home
The impact of EU biofuels production policies on developing countries
[en] [fr

(posted 12/2017)
The biofuel policies in the EU have impacts on developing countries, how can policies take that into account? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEC
Palm Oil home
The impact of palm oil culture on biodiversity
[de] [en] [fr

(posted 4/2019)
What is the impact of oil palm culture for biodiversity and how can it become sustainable? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIUCN
Cancer home
The main causes of cancer (including hazardous circumstances)
[de] [en] [fr

(posted 3/2020)
The most comprehensive, up-to-date science on cancer prevention, including statistics, causes, mechanisms and early prevention. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIARC
Sand Extraction home
The mining of sand, a non-renewable resource
[en] [es] [fr

(posted 10/2015)
What exactly is happening ? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUNEP
Tidal Energy home
The potential of tidal energy production
[en] [es] [fr

(posted 8/2015)
What is the potential or this energy source? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIRENA
Pharmaceuticals environment home
The risks of environmental effects of pharmaceutical and medicinal products
[de] [en] [es] [fr

(posted 3/2015)
The pollution of the various compartments of the environment (water, soil and air) with pharmaceutical residues is an environmental concern Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardDG Health and Consumers
Safety of Cosmetics home
The safety assessments requirements of cosmetic products in the EU and worldwide
[de] [en] [fr

(posted 2/2018)
Safety assessment of cosmetic products for human health are now required from different cosmetics regulations worldwide. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEUUS-FDA
Fisheries and aquaculture home
The state and sustainability of Fisheries and Aquaculture
[en] [fr

(posted 11/2018)
Is the production of fish and seafood sustainable? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardFAO
Biodiversity home
The state in the world of the biodiversity for food and agriculture
[en] [fr

(posted 4/2019)
Many species that are essential for biodiversity and for agricultural production, such as bees, are currently threatened. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardFAO
Epidemic diseases home
The WHO strategic framework for prevention and control of emerging and epidemic-prone diseases
[de] [en] [fr

(posted 4/2021)
Key steps taken by the WHO in 2019 to strengthen regional and national capacity to detect, verify and control emerging infectious diseases. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific Board
Tobacco home
Tobacco
Active and Passive Smoking

[en] [es] [fr

(posted 1/2005)
Are passive smokers also at risk? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIARC
Dental Amalgams home
Tooth filling materials
Dental amalgams & alternative materials

[de] [en] [es] [fr

(posted 8/2008)
How safe and effective are dental amalgams containing mercury and alternative tooth-coloured materials? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHRSCHER
Tooth Whiteners home
Tooth Whiteners & Oral Hygiene Products
containing hydrogen peroxide

[de] [en] [es] [fr

(posted 3/2007)
European Commission Opinion on the safety of tooth whitening products Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCCP
Sustainable oceans home
Towards a more sustainable use of our oceans in practice
[en] [es] [fr

(posted 3/2016)
How can we ensure that the sustainable use of the services and resouces that the oceans offer ? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWOR
Pollution home
Towards a pollution-free planet
[de] [en] [fr

(posted 12/2017)
How can we ensure that the planet doesn’t degrade further? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUNEP
Illicit drugs in Europe home
Trends of the use and abuse of illicit drugs in Europe
[en] [es] [fr

(posted 9/2016)
This report is a comprehensive overview and summary of Europe’s illicit drugs situation. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEMCDDA
Triclosan home
Triclosan and Antibiotics resistance
[de] [en] [es] [fr

(posted 10/2011)
Triclosan is a widely used disinfectant, and there is concern that this widespread use may give rise to bacteria resistant to both biocides and antibiotics. Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCCS
Air Pollution Europe home
Update on atmospheric pollutants emissions in the European Union, their decrease and their further evolution
[de] [en] [fr

(posted 2/2019)
Even if there has been great improvements in air quality and significant decreases of air emissions in the last decades, air pollution is still a problem in Europe. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEEA
Multiple vaccinations home
Vaccination and, in particular, multiple vaccinations
[en] [fr

(posted 6/2018)
There are public concerns on the safety and effectiveness of vaccination, are these concerns justified? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHOINSERM
Indonesian forests home
Valuing the ecosystem of the Indonesian rainforest
[en] [es] [fr

(posted 10/2015)
What can be done to preserve Indonesia’s forests ? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUNORCID
Wastewater management home
Wastewater management and sustainable development
[en] [es] [fr

(posted 3/2016)
How can we better manage our wastewater in order to relieve some of the pressure on water resources? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUNEP
Water Disinfectants home
Water Disinfectants
& disinfectant by-products

[en] [es] [fr

(posted 8/2004)
Do water disinfectants and their by-products pose health risks? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardIPCS
Water resources home
Water Resources 2018: improving the management of natural water resources through so-called nature-based solutions
[en] [fr

(posted 7/2018)
>Demand for water in the world is steadily increasing at the same time as the water supply is facing challenges from pollution, climate change, desertification, agriculture. Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardUN Water
Health Environment Management home
Well-being and disease prevention by improving environment management
[en] [es] [fr

(posted 11/2016)
To what extent can environmental management better protect people’s health? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWHO
Geothermal Energy home
World Geothermal Energy
[en] [es] [fr

(posted 4/2015)
What is the place of geothermal energy in the energy mix? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWEC
Wind Resources home
Worldwide Wind Resources Assessment
[en] [es] [fr

(posted 11/2015)
How much wind power capacity is there in the world? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardWWEA
X-Ray Full-Body Scanners home
X-Ray Full-Body Scanners for Airport Security
[de] [en] [es] [fr

(posted 9/2013)
How safe are X-ray security scanners for passengers, in particular for frequent flyers? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCENIHR
Children & Screens home
Young children, their parents, and digital technologies: how are kids using screens?
[de] [en] [fr

(posted 11/2018)
What are the potential consequences of screens at a younger age and what should parents do to protect them? Digest published under the authority of the GreenFacts Scientific BoardEC
Zinc Oxide home
Zinc Oxide in nanoform
[de] [en] [es] [fr

(posted 9/2013)
New technologies have recently allowed the use of nano- sized zinc oxide particles in products like sunscreens. Are these different to conventional zinc oxide in terms of physical and chemical properties and toxicity? Co-Publication produced under contract with the European CommissionSCCS