Talen:

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is de drijvende kracht achter de regelgevingsinstanties bij de tenuitvoerlegging van de baanbrekende EU-wetgeving inzake chemische stoffen, die niet alleen ten goede komt aan de volksgezondheid en het milieu, maar ook aan innovatie en het concurrentievermogen.

Bron: https://echa.europa.eu/ 

Vertalingen:

Deutsch: Der Umsetzung der bahnbrechenden Chemikaliengesetzgebung der EU
English: European Chemicals Agency
Français: ECHA (Agence européenne des produits chimiques)

Verwante publicaties: