Talen:

GreenFacts Express: latest reports

Laatste Samenvattingen

COP26 Welkom pagina

Hoogtepunten van de belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow, aangenomen op de 26e Wereldklimaatconferentie (COP26) Meer…

rapport geproduceerd in 2021 door Verdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC):" Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement

Laatste Update: 25 januari 2022

Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina

Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën. Meer…

rapport geproduceerd in 2021 door the United Nations Environment Programme (UNEP):"Single-use plastic tableware and its alternatives – Recommendations from Life Cycle Assessments 

Laatste Update: 20 mei 2021

View All

Welkom bij GreenFacts

GreenFacts Initiative is een non-profit onpartijdig project met een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad. Onze missie is complexe internationale wetenschappelijke rapporten over gezondheid en milieu voor niet-experten beschikbaar te maken. Daartoe publiceren we duidelijke en getrouwe samenvattingen van bestaande internationale wetenschappelijke rapporten over milieu en gezondheid.

BiodiversiteitBiodiversiteit

Wat is de huidige toestand van de biodiversiteit en wat zijn de gevolgen van het verlies daarvan voor ecosystemen en mensen?

ChemicaliënChemische stoffen

Stoffen die we opnemen via voedsel en water of door de lucht die we inademen, kunnen invloed hebben op onze gezondheid.

ConsumentenveiligheidDe veiligheid van de consument

Sommige consumptieproducten brengen risico’s met zich mee. Zijn alle tandvulmiddelen even veilig? Kan het gebruik van een mp3-speler mijn gehoor bedreigen?

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling verwijst naar het vermogen om te voldoen aan onze behoeften zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Hoe duurzaam zijn de huidige praktijken?

EnergieEnergie

Stijgende brandstofprijzen en bezorgdheid over klimaatverandering en olieafhankelijkheid hebben energie de afgelopen jaren op de voorgrond van openbare debatten en beleid geplaatst. Wat is de toekomst van energieproductie?

KlimaatveranderingKlimaatverandering

Wat is de stand van kennis over klimaatverandering?

LuchtverontreinigingLuchtverontreiniging

Huidige hoeveelheden van luchtvervuiling hebben nog steeds negatieve effecten op de gezondheid. Luchtvervuiling kan ademhalingsaandoeningen veroorzaken en de levensverwachting verlagen.

Milieutoestand Milieutoestand

Wat is de huidige toestand van onze ecosystemen, bossen en droge gebieden? Hoe beïnvloeden menselijke activiteiten ons milieu?

Risico's van nieuwe technologieënRisico's van nieuwe technologieën

Door nieuwe technologieën komen er nieuwe producten in onze winkelwagentjes terecht. Hoe verschillen ze van traditionele producten? Vormen ze een potentieel risico voor onze gezondheid of voor het milieu?

Straling en elektromagnetische veldenStraling en elektromagnetische velden

Radioactieve materialen, ultraviolette straling, elektromagnetische velden van mobiele telefoons, hoogspanningskabels en andere apparaten; het hele spectrum wordt gedekt.

Voeding & LevensstijlVoeding & Levensstijl

Onze eetgewoonten en onze consumptie van alcohol, tabak en andere drugs kunnen elk gevolgen hebben voor onze gezondheid.

ZiektepreventieZiektepreventie

Meerdere ziekten zoals aids, obesitas, cardiovasculaire aandoeningen en kanker zijn in opmars. Hoe kunnen ze worden voorkomen of de kan de voortgang ervan worden afgeremd?

Biologische diversiteit Welkom pagina

Deze GreenFacts Highlights hebben betrekking op de belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.

Deze conferentie was toegespitst op de voorbereiding van een 2050-Visie op het mondiale biodiversiteitskader, alsook op de evaluatie van de vooruitgang ten aanzien van de Aichi-biodiversiteitsdoelen. Meer…

rapport geproduceerd in 2018 door het Biodiversiteitsverdrag (CBD):"Report of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity on its 14th meeting and its decisions - 2018  

Laatste Update: 5 mei 2021

Aspirine & Kanker Welkom pagina

Uit diverse uittreksels over aspirine uit het World Cancer Report 2020 blijkt dat aspirine belangrijke preventieve effecten kan hebben op verschillende vormen van kanker, die hier worden belicht. Meer…

wetenschappelijke consensus rapport

Laatste Update: 13 april 2021

Watervoorziening beoordening Welkom pagina

Inenting redt elk jaar miljoenen levens.

Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken? Meer…

wetenschappelijke consensus rapport

Laatste Update: 31 maart 2021

vaccins Welkom pagina

Inenting redt elk jaar miljoenen levens.

Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken? Meer…

rapport geproduceerd in 2014 door Het Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie (CZP) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO):"" 

Laatste Update: 9 februari 2021

Kanker preventie Welkom pagina

Het kankerprobleem groeit wereldwijd, wat kan er gedaan worden om een verdere toename te voorkomen? Wat zijn de strategieën voor kankerpreventie en vroege detectie? Meer…

rapport geproduceerd in 2020 door :"Het Wereldkankerrapport 2020: Kankeronderzoek voor kankerpreventie 

Laatste Update: 29 maart 2020

A-Z Lijst