Talen:

Lijst van Digests

Een GreenFacts Digest is een betrouwbare samenvatting van een erkend wetenschappelijke consensusrapport rond milieu of gezondheid. Het wordt aan een collegiale toetsing onderworpen en is geproduceerd onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts, bestaande uit onafhankelijke experten.

Bedreigingen voor de Wereldvolksgezondheid Welkom pagina

Door de toename van het luchtverkeer verspreiden besmettelijke ziekten zich verder en sneller dan ooit. Sommige ziekten, zoals tuberculose, ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Oude vijanden, zoals polio, weigeren te verdwijnen. Andere ziekten, zoals pokken, die uitgeroeid waren, dreigen terug te keren. Deze en andere bedreigingen worden aangehaald in het Wereldgezondheidsrapport "A safer future: global public health security in the 21st century". Meer…

Laatste Update: 27 november 2008

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Biodiversiteit (CBD) Welkom pagina

Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) heeft in 2002 de doelstelling bepaald om het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 te verminderen. Kan de doelstelling voor 2010 worden gehaald ? Welke acties zijn noodzakelijk om dit te verzekeren ? Meer…

Laatste Update: 15 augustus 2007

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Biodiversiteit (MA) Welkom pagina

Biodiversiteit draagt bij tot veel aspecten van het menselijk welzijn. Menselijk handelen leidt echter vaak bij tot snelle onomkeerbare verliezen op het gebied van de verscheidenheid van het leven op aarde. Welke factoren veroorzaken dit snelle verlies aan biodiversiteit? Meer…

Laatste Update: 15 juni 2006

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [es] [fr] [nl

Bos & Energie Welkom pagina

Het energieverbruik in de wereld zal in de komende jaren dramatisch toenemen. Terwijl fossiele brandstoffen een belangrijke energiebron zullen blijven, winnen hernieuwbare energieën ook aan belang

Kunnen bossen aan de energievraag helpen voldoen? Meer…

Laatste Update: 19 juni 2009

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [es] [fr] [nl

Circulaire Economie Welkom pagina

De mensheid verbruikt meer goederen en diensten dan wat duurzaam is, in termen van niet-hernieuwbare hulpbronnen. Hoe kan het concept circulaire economie dat probleem helpen aanpakken? Meer…

Laatste Update: 9 maart 2018

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [es] [fr] [nl

CO2 Opvang en Opslag Welkom pagina

Een mogelijke optie voor het verminderen van CO2 uitstoot is ondergrondse opslag. Deze techniek noemt men opvang en opslag van koolstofdioxide (Carbon dioxide Capture and Storage - CCS).

Hoe werkt het? Kan het werkelijk helpen bij de aanpak van de klimaatverandering? Meer…

Laatste Update: 15 juli 2008

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Alcohol Welkom pagina

Alcohol is geen gewoon product, maar maakt al duizenden jaren deel uit van de menselijke beschaving.

Wat is de impact van alcohol op de gezondheid en samenleving? Meer…

Laatste Update: 15 mei 2018

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Energietechnologieën Welkom pagina

Het toenemende energiegebruik dat aan de huidige economische groei gekoppeld is, legt onhoudbare druk op de natuurlijke hulpbronnen en op het milieu.

Welke opties hebben we om over te schakelen naar een schonere en efficiëntere energietoekomst? Hoeveel zullen deze kosten? En met welke beleidsmaatregelen zouden we dat kunnen verwezenlijken? Meer…

Laatste Update: 17 april 2009

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Hormoonverstoorders Welkom pagina

Bepaalde stoffen, zowel natuurlijke als door de mens vervaardigde, kunnen het hormoonsysteem verstoren. Het meest controversiële punt is de vraag of de blootstelling aan kleine hoeveelheden van hormoononverstoorders schadelijk kan zijn.

Wat is de huidige stand van kennis? Meer…

Laatste Update: 7 november 2017

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [es] [fr] [nl

Klimaatverandering (2007) Welkom pagina

Klimaatverandering heeft reeds meetbare gevolgen veroorzaakt, en er wordt verwacht dat het impact ervan in de toekomst vergaand en duur zal zijn. Hoe kunnen we ons aanpassen aan die veranderingen of de omvang beperken? De laatste bevindingen van het IPCC geven enkele antwoorden. Meer…

Laatste Update: 15 augustus 2007

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Landbouw Welkom pagina

Landbouw heeft te kampen met vele problemen zoals, onder meer, het verlies aan biodiversiteit, de globale opwarming en de beschikbaarheid van water. Ondanks aanzienlijke stijgingen van de productiviteit blijven ondervoeding en armoede nog steeds grote delen van de wereld teisteren.

Hoe kan landbouw bijdragen tot een billijke en duurzame ontwikkeling? Meer…

Laatste Update: 16 september 2008

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Malaria Welkom pagina

Malaria is één van de meest voorkomende infectieziekten en vormt wereldwijd een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Wat wordt er gedaan om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan?

Kan malaria worden uitgeroeid? Meer…

Laatste Update: 8 juli 2009

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Psychoactieve Drugs Welkom pagina

Psychoactieve drugs (zoals tabak, alcohol, cannabis, ecstasy, etc.) kunnen het bewustzijn, de gemoedsgesteldheid en het denken veranderen. Hoe beïnvloeden ze de hersenen? Hoe evolueert de drugsverslaving en hoe kan die worden behandeld? Meer…

Laatste Update: 15 juni 2007

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Tuberculose Welkom pagina

Tuberculose is een besmettelijke ziekte die wereldwijd alsmaar meer mensen treft. Gewoonlijk is de ziekte behandelbaar maar sommige vormen van de ziekte zijn verschenen die op de gewoonlijke medicijnen niet reageren, waardoor ze moeilijk te behandelen zijn. Wat zijn de huidige trends van geneesmiddelenresistente tuberculose en wat moet er gedaan worden om de ziekte onder controle te krijgen? Meer…

Laatste Update: 7 februari 2009

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Visserij Welkom pagina

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) beoordeelt regelmatig de toestand van de wereldvisserij en aquacultuur. De belangrijkste bevindingen van de 2008 evaluatie zijn nog altijd geldig.

Veel visvoorraden worden overbevist, en het internationale karakter van de hulpbronnen maakt dat ze moeilijk te beheren zijn. Is de huidige voedselvoorziening in gevaar? Meer…

Laatste Update: 23 april 2009

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [es] [fr] [nl

Biobrandstoffen Welkom pagina

De productie van vloeibare biobrandstoffen voor transport doet ernstige vragen rijzen over hun milieu-impact, over de beleidskosten voor hun promotie en de mogelijke onbedoelde gevolgen ervan.

Wat is de toekomstige rol van biobrandstoffen voor de landbouw, voedselveiligheid en klimaatverandering? Meer…

Laatste Update: 30 september 2009

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [nl

Watervoorraden Welkom pagina

Watervoorraden zijn ongelijkmatig verdeeld in tijd en ruimte, en staan ook onder druk door menselijke activiteiten.
Hoe kunnen de watervoorraden duurzaam beheerd worden, terwijl de vraag naar water steeds groter wordt? Meer…

Laatste Update: 17 oktober 2008

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Publicaties in andere talen
AIDS home

In just 25 years, HIV has spread relentlessly to virtually every country in the world, infecting 65 million people and killing 25 million. What has been done since 2001 and what can be done in the future to halt the spread of AIDS? More...

Latest update: 15 November 2006

Summary available in [en] [es] [fr

Nitrogen Dioxide home

In Europe, Nitrogen Dioxide (NO2) pollutes the air mainly as a result of road traffic and energy production. Apart from giving rise to acid rain and other air pollutants, current levels of NO2 may affect our health. How and to what extent? More...

Latest update: 15 August 2005

Summary available in [en] [es] [fr

Ozone home

In the high layers of the atmosphere, Ozone acts as a protective sunscreen that shields us from the high levels of UV radiation coming from the sun. At ground-level, however, it can be harmful to plants, animals, and humans. How are we exposed to ozone and how harmful can it be? More...

Latest update: 15 August 2005

Summary available in [en] [es] [fr

Particulate Matter home

Air can be contaminated by particles such as dust, pollen, soot, smoke, and liquid droplets. Many of them can harm our health, especially very small particles that can enter deep into the lungs. What is known about the different health effects of particles? More...

Latest update: 15 August 2005

Summary available in [en] [es] [fr

Arctic Climate Change home

In 2005, the international project Arctic Climate Impact Assessment was completed by the Arctic Council and the International Arctic Science Committee (IASC).

Arctic climate is now warming rapidly and much larger changes are foreseen.

How had the climate changed in the Arctic so far, and what future changes are expected? How will arctic climate change affect the rest of the planet? More...

Latest update: 15 October 2006

Summary available in [en] [es] [fr

Arsenic home

Arsenic is a poisonous substance, which is released both from certain human activities and naturally from the earth's crust. Humans may be exposed to arsenic mainly through food and water. To what extent can arsenic exposure affect human health or the environment? More...

Latest update: 15 December 2004

Summary available in [en] [es] [fr

Aspartame home

Aspartame is a non caloric sweetener used in some diet soft drinks and food preparations. Many studies have assessed the safety of asparame, but some allegations of health risks have launched a debate. Does this artificial sweetener pose health risks? More...

Latest update: 15 June 2004

Summary available in [en] [es] [fr

Boron home

Boron is a naturally occurring element used in products such as fibreglass, detergents, agricultural fertilizers and herbicides. Could it affect my health? Under what conditions could it be beneficial or harmful to the environment? More...

Latest update: 15 December 2004

Summary available in [en] [es] [fr

Chernobyl home

Some 30 years ago, the most serious accident in nuclear history changed the lives of many. The greatest contamination occurred in areas that are now part of Belarus, Russia, and Ukraine.
The UN Chernobyl Forum assessed how this region has been affected by the accident and how it has coped. More...

Latest update: 17 December 2017

Summary available in [en] [es] [fr

Climate Change home

In 2001, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) assessed the state of knowledge in its groundbreaking Third Assessment report (TAR).

What was already known in 2001? More...

Latest update: 15 September 2002

Summary available in [de] [en] [es] [fr

Climate Change home

"Climate Change 2013: The Physical Science Basis" is a comprehensive assessment of the physical aspects of climate change, which puts a focus on the elements that are relevant to understand past, document current, and project future climate change. More...

Latest update: 24 March 2014

Summary available in [en] [es] [fr

Phthalates Comparison home

The aim of this peer reviewed comparison is to put in perspective the potential dangers and risks of four phthalates used mainly as plasticizers in PVC applications and help the non specialist reader to make its opinion in these matters. More...

Latest update: 30 August 2013

Summary available in [en] [fr

Desertification home

Desertification, the persistent degradation of drylands, threatens many livelihoods.

The Millennium Ecosystem Assessment (MA) produced in 2005 by a large international panel of scientists explored possible options to avoid or reverse desertification and its negative impacts. More...

Latest update: 15 October 2006

Summary available in [en] [es] [fr

Diet & Nutrition home

The way we eat and live may put us at risk of developing chronic diseases such as obesity, diabetes, cardiovascular disease, cancer, dental disease, and osteoporosis. How can a healthier diet and physical activity help reduce the risk? More...

Latest update: 15 July 2006

Summary available in [de] [en] [es] [fr

DEHP home

Diethylhexyl-phthalate (DEHP) is a widely used plastic additive.

Its widespread use in everyday and medical products has raised some concerns about its safety. Does it pose a risk to health or the environment? More...

Latest update: 17 July 2012

Summary available in [en] [es] [fr

Dioxins home

Dioxins are mainly released by human activities such as incineration and fuel combustion. Some dioxins and some "dioxin-like" PCBs are known to be harmful. In 2008, the facts summarised by GreenFacts are still considered a valid reference. More...

Latest update: 15 August 2004

Summary available in [en] [es] [fr

Ecosystem Change home

Humans depend heavily on ecosystem for benefits such as food, but we also have a tremendous impact on them.

The Millennium Ecosystem Assessment (MA) produced in 2005 by a large international panel of scientists explored possible options to avoid or reverse desertification and its negative impacts. More...

Latest update: 15 March 2005

Summary available in [en] [es] [fr

Fluoride home

Food and drinking water typically contain at least small amounts of fluorides. Fluorides are commonly added to dental products – and sometimes to tap water – to prevent cavities. Under what conditions can fluoride exposure be beneficial or detrimental to human health? More...

Latest update: 15 April 2005

Summary available in [en] [es] [fr

Forests home

Forests provide a wide range of benefits and are heavily exploited.

Every 5 years the UN Food & Agriculture Organization (FAO) updates its Global Forest Resources Assessment.

Its latest update published in 2006 considers what progress has been made towards sustainable forest management across the world. More...

Latest update: 15 January 2007

Summary available in [en] [es] [fr

Genetically Modified Crops home

We are regularly confronted with genetically modified foods, be it in the news or on our plates. In what way are GM crops different from conventional crops? What is known about the possible risks for human health or the environment? More...

Latest update: 17 December 2017

Summary available in [de] [en] [es] [fr

Marine Litter home

The global production of plastics is increasing, and that increase is accompanied by an increase in plastic waste.

Part of this waste makes its way into the marine environment in the form of micro-plastics. What do we know about the extent of this problem? More...

Latest update: 15 March 2013

Summary available in [de] [en] [es] [fr

Mercury home

Mercury is a heavy metal which is known to be highly toxic. Though mercury occurs naturally in the environment it is now mainly released by human activities. Are humans and the environment at risk? More...

Latest update: 15 November 2004

Summary available in [en] [es] [fr

PCBs home

Polychlorinated biphenyls (PCBs) were widely used in the past, mainly in electrical equipment. Because these compounds are generally very stable, they remain present in the environment today. What are the health risks associated with PCBs? More...

Latest update: 15 September 2006

Summary available in [en] [es] [fr

DBP home

DBP is mainly used in PVC and other plastics. Other applications besides inks, paints and adhesives, include nail polish, perfumes, sealants, and lubricants.
Main conclusions: At some industrial sites, exposure of workers and emissions to air should be reduced More...

Latest update: 15 December 2005

Summary available in [en] [es] [fr

DINP-DIDP home

DIDP and DINP are two very similar phthalates. They are mainly used in PVC and other plastics, but also in some inks, paints and adhesives.
Main conclusions: DIDP in toys may pose a risk; more research may be needed on the environmental effects of DIDP and DINP. More...

Latest update: 15 December 2005

Summary available in [en] [es] [fr

Power lines home

Overhead power lines, wiring in buildings and electrical appliances generate "Extremely Low Frequency" (ELF) electromagnetic fields.
The International Agency for Research on Cancer assessed whether such ELF fields cause cancer, leukaemia or other health effects. More...

Latest update: 15 October 2004

Summary available in [en] [es] [fr

Respiratory Diseases home

Asthma and allergies are increasing in many European countries. Can genetic and environmental factors affect a child's likelihood to develop such diseases? More...

Latest update: 15 October 2005

Summary available in [en] [es] [fr

Static Fields home

Some electrical equipment, such as medical MRI scanners, trains, and television sets, can generate static magnetic or electric fields.
The World Health Organisation assessed what is currently known about their potential health effects? More...

Latest update: 15 March 2006

Summary available in [en] [es] [fr

Tobacco home

Over one thousand million people worldwide smoke tobacco. Harmful effects of tobacco on smokers are increasingly known. Are passive smokers also at risk? More...

Latest update: 15 January 2005

Summary available in [en] [es] [fr

Water Disinfectants home

To protect drinking water against germs and fight disease transmitted through water, disinfectants such as chlorine, chloramines, ozone and chlorine dioxide are used.

Unwanted by-products can be formed, which raise health concerns. More...

Latest update: 15 August 2004

Summary available in [en] [es] [fr