Talen:

Intergovernmental Panel on Climate Change

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is in het leven geroepen door twee VN-organisaties, de World Meteorological Organization en het United Nations Environment Programme. Doel is kennis over het klimaatsysteem en het klimaatbeleid te beoordelen en samen te vatten ten behoeve van het beleid

Bron: GreenFacts, op basis van de IPCC website 

Meer:

Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar rapporteert over de stand van zaken aan de hand van gepubliceerde wetenschappelijke artikelen, waaraan vele duizenden onderzoekers gewerkt hebben. Prioritering en wereldwijde coördinatie van het onderzoek is overigens in handen van drie andere organisaties, het World Climate Research Programme, het International Geosphere Biosphere Programma en het International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change. Ook buiten deze programma's vindt onderzoek plaats dat beoordeeld wordt door het IPCC.

Bron: GreenFacts, op basis van de KNMI website 

Gerelateerde woorden:

UNEP

Dit woord in context:

GreenFacts samenvatting over Klimaatverandering Update 2007

GreenFacts samenvatting over CO2 Opvang en Opslag

Vertalingen:

Deutsch: Intergovernmental Panel on Climate Change
English: Intergovernmental Panel on Climate Change
Español: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Français: Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

Verwante publicaties: