Talen:

Thema's

GreenFacts publicaties omvatten een hele reeks onderwerpen met betrekking tot verschillende gezondheids- en milieuaspecten.

Wat is de huidige toestand van de biodiversiteit en wat zijn de gevolgen van het verlies daarvan voor ecosystemen en mensen? Meer…

Stoffen die we opnemen via voedsel en water of door de lucht die we inademen, kunnen invloed hebben op onze gezondheid. Meer…

Sommige consumptieproducten brengen risico’s met zich mee. Zijn alle tandvulmiddelen even veilig? Kan het gebruik van een mp3-speler mijn gehoor bedreigen? Meer…

Duurzame ontwikkeling verwijst naar het vermogen om te voldoen aan onze behoeften zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Hoe duurzaam zijn de huidige praktijken? Meer…

Stijgende brandstofprijzen en bezorgdheid over klimaatverandering en olieafhankelijkheid hebben energie de afgelopen jaren op de voorgrond van openbare debatten en beleid geplaatst. Wat is de toekomst van energieproductie? Meer…

Ftalaten zijn additieven die vaak gebruikt worden in kunststoffen en andere materialen, hoofdzakelijk om deze zacht en soepel te maken. Ze worden zowel in de industrie als in medische en consumptieproducten gebruikt. Er is publieke bezorgdheid over ftalaten, omwille het gebruik ervan op grote schaal en hun aanwezigheid in het milieu. Wat is er gekend over de mogelijke effecten op het milieu en de gezondheid?

Mogelijke effecten van vijf van de meest gebruikte ftalaten werden door het Europese Bureau voor chemische stoffen geëvalueerd.

Zie ook Chemische stoffen. Meer…

Wat is de stand van kennis over klimaatverandering? Meer…

Huidige hoeveelheden van luchtvervuiling hebben nog steeds negatieve effecten op de gezondheid. Luchtvervuiling kan ademhalingsaandoeningen veroorzaken en de levensverwachting verlagen. Meer…

Wat is de huidige toestand van onze ecosystemen, bossen en droge gebieden? Hoe beïnvloeden menselijke activiteiten ons milieu? Meer…

Door nieuwe technologieën komen er nieuwe producten in onze winkelwagentjes terecht. Hoe verschillen ze van traditionele producten? Vormen ze een potentieel risico voor onze gezondheid of voor het milieu? Meer…

Radioactieve materialen, ultraviolette straling, elektromagnetische velden van mobiele telefoons, hoogspanningskabels en andere apparaten; het hele spectrum wordt gedekt. Meer…

Onze eetgewoonten en onze consumptie van alcohol, tabak en andere drugs kunnen elk gevolgen hebben voor onze gezondheid. Meer…

Meerdere ziekten zoals aids, obesitas, cardiovasculaire aandoeningen en kanker zijn in opmars. Hoe kunnen ze worden voorkomen of de kan de voortgang ervan worden afgeremd? Meer…