Talen:
Duidelijke samenvattingen van wetenschappelijke rapporten over

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling verwijst naar het vermogen om te voldoen aan onze behoeften zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Hoe duurzaam zijn de huidige praktijken?

vaccins

Inenting redt elk jaar miljoenen levens.

Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken? Meer…

Laatste Update: 9 februari 2021

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Bos & Energie

Het energieverbruik in de wereld zal in de komende jaren dramatisch toenemen. Terwijl fossiele brandstoffen een belangrijke energiebron zullen blijven, winnen hernieuwbare energieën ook aan belang

Kunnen bossen aan de energievraag helpen voldoen? Meer…

Laatste Update: 19 juni 2009

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [es] [fr] [nl

Circulaire Economie

De mensheid verbruikt meer goederen en diensten dan wat duurzaam is, in termen van niet-hernieuwbare hulpbronnen. Hoe kan het concept circulaire economie dat probleem helpen aanpakken? Meer…

Laatste Update: 9 maart 2018

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [es] [fr] [nl

CO2 Opvang en Opslag

Een mogelijke optie voor het verminderen van CO2 uitstoot is ondergrondse opslag. Deze techniek noemt men opvang en opslag van koolstofdioxide (Carbon dioxide Capture and Storage - CCS).

Hoe werkt het? Kan het werkelijk helpen bij de aanpak van de klimaatverandering? Meer…

Laatste Update: 15 juli 2008

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Biologische diversiteit

Deze GreenFacts Highlights hebben betrekking op de belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.

Deze conferentie was toegespitst op de voorbereiding van een 2050-Visie op het mondiale biodiversiteitskader, alsook op de evaluatie van de vooruitgang ten aanzien van de Aichi-biodiversiteitsdoelen. Meer…

Laatste Update: 5 mei 2021

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Landbouw

Landbouw heeft te kampen met vele problemen zoals, onder meer, het verlies aan biodiversiteit, de globale opwarming en de beschikbaarheid van water. Ondanks aanzienlijke stijgingen van de productiviteit blijven ondervoeding en armoede nog steeds grote delen van de wereld teisteren.

Hoe kan landbouw bijdragen tot een billijke en duurzame ontwikkeling? Meer…

Laatste Update: 16 september 2008

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Eenmalig-gebruik kunststoffen

Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën. Meer…

Laatste Update: 20 mei 2021

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [fr] [nl

Watervoorziening beoordening

Inenting redt elk jaar miljoenen levens.

Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken? Meer…

Laatste Update: 31 maart 2021

Samenvatting beschikbaar in het [en] [fr] [nl

Visserij

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) beoordeelt regelmatig de toestand van de wereldvisserij en aquacultuur. De belangrijkste bevindingen van de 2008 evaluatie zijn nog altijd geldig.

Veel visvoorraden worden overbevist, en het internationale karakter van de hulpbronnen maakt dat ze moeilijk te beheren zijn. Is de huidige voedselvoorziening in gevaar? Meer…

Laatste Update: 23 april 2009

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [es] [fr] [nl

Biobrandstoffen

De productie van vloeibare biobrandstoffen voor transport doet ernstige vragen rijzen over hun milieu-impact, over de beleidskosten voor hun promotie en de mogelijke onbedoelde gevolgen ervan.

Wat is de toekomstige rol van biobrandstoffen voor de landbouw, voedselveiligheid en klimaatverandering? Meer…

Laatste Update: 30 september 2009

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [nl

Watervoorraden

Watervoorraden zijn ongelijkmatig verdeeld in tijd en ruimte, en staan ook onder druk door menselijke activiteiten.
Hoe kunnen de watervoorraden duurzaam beheerd worden, terwijl de vraag naar water steeds groter wordt? Meer…

Laatste Update: 17 oktober 2008

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Publicaties in andere talen
Bee losses

Are the causes of bee losses now well identified ? More...

Latest update: 20 March 2014

Summary available in [de] [en] [es] [fr

Biochar

Biochar can be used as fuel or as a fertilizer, and is particularly relevant to developing countries. More...

Latest update: 4 March 2015

Summary available in [en] [es] [fr

Food & Agriculture

Climate change poses a threat to food security; what are the strategies and policies that could help address this problem? More...

Latest update: 28 June 2017

Summary available in [en] [es] [fr

Climate impact of shale gas

What are the greenhouse gas emissions and climate implications of shale gas exploitation? More...

Latest update: 10 February 2015

Summary available in [de] [en] [es] [fr

Desertification

Desertification, the persistent degradation of drylands, threatens many livelihoods.

The Millennium Ecosystem Assessment (MA) produced in 2005 by a large international panel of scientists explored possible options to avoid or reverse desertification and its negative impacts. More...

Latest update: 15 October 2006

Summary available in [en] [es] [fr

Ecosystem Change

Humans depend heavily on ecosystem for benefits such as food, but we also have a tremendous impact on them.

The Millennium Ecosystem Assessment (MA) produced in 2005 by a large international panel of scientists explored possible options to avoid or reverse desertification and its negative impacts. More...

Latest update: 15 March 2005

Summary available in [en] [es] [fr

Soils degradation

Soil is a vital resource for food security, but in Europe it is being degraded by pollution, overuse, and erosion. How could soil be protected? More...

Latest update: 10 March 2017

Summary available in [en] [fr

Forests

Forests provide a wide range of benefits and are heavily exploited.

Every 5 years the UN Food & Agriculture Organization (FAO) updates its Global Forest Resources Assessment.

Its latest update published in 2006 considers what progress has been made towards sustainable forest management across the world. More...

Latest update: 15 January 2007

Summary available in [en] [es] [fr

Forests & agriculture land use

How can an integrated approach to land management help meeting the needs of the world’s growing population? More...

Latest update: 2 February 2018

Summary available in [en] [fr

Genetically Modified Crops

We are regularly confronted with genetically modified foods, be it in the news or on our plates. In what way are GM crops different from conventional crops? What is known about the possible risks for human health or the environment? More...

Latest update: 17 December 2017

Summary available in [de] [en] [es] [fr

Global Biodiversity Outlook 4

In 2002, the Convention on Biological Diversity adopted a target: reduce the loss of biodiversity by 2010.

That target was missed, and a new set of targets for 2020 were adopted. More...

Latest update: 6 November 2017

Summary available in [en] [es] [fr

Food Wastage

It is estimated by the FAO that each year, one-third of produced for all food human consumption in the world is lost or wasted. This has impacts for food security and for the environment. More...

Latest update: 20 February 2015

Summary available in [en] [es] [fr

India Millennium Development Goals

How did India fare in meeting the objectives of the Millennium Development Goals? More...

Latest update: 12 April 2016

Summary available in [en] [es] [fr

Phosphate resources

How can phosphate resources be managed to ensure food security? More...

Latest update: 16 March 2016

Summary available in [en] [es] [fr

Shale Gas

New sources of gas are being increasingly being mobilized in order to meet the demand.

One such important source is shale gas, which needs for extraction a process called « hydraulic fracturing », what are the potential health and environmental risks of it? More...

Latest update: 30 September 2013

Summary available in [de] [en] [es] [fr

State of the European Environment

A comprehensive assessment of Europe’s progress towards achieving environmental sustainability. More...

Latest update: 20 September 2015

Summary available in [en] [es] [fr

Solar Energy

Solar power has become significantly cheaper in the last few years, and installed capacity has grown substantially in the same period. What are the advances that are needed to reduce the cost further and deploy the technology on a larger scale ? More...

Latest update: 21 November 2015

Summary available in [en] [es] [fr

Biofuels

The biofuel policies in the EU have impacts on developing countries, how can policies take that into account? More...

Latest update: 5 December 2017

Summary available in [en] [fr

Palm Oil

Palm oil is one of the most used vegetable oils, in good part because oil palm culture is cost-effective.

What is the impact of oil palm culture for biodiversity and how can it become sustainable? More...

Latest update: 26 April 2019

Summary available in [de] [en] [fr

Sand Extraction

The extensive use of sand and gravel in the production of concrete is having consequences on the environment.

What exactly is happening ? More...

Latest update: 30 October 2015

Summary available in [en] [es] [fr

Tidal Energy

Tidal energy is a predictable renewable energy source. What is the potential or this energy source? More...

Latest update: 30 August 2015

Summary available in [en] [es] [fr

Biodiversity

Many species that are essential for biodiversity and for agricultural production, such as bees, are currently threatened. Since biodiversity underlies the food system, it is a critical issue for food security and for sustainable development. More...

Latest update: 25 April 2019

Summary available in [en] [fr

Sustainable oceans

How can we ensure that the sustainable use of the services and resouces that the oceans offer ? More...

Latest update: 29 March 2016

Summary available in [en] [es] [fr

Pollution

Pollution is everywhere. Contaminants coming from human activity are found in the most remote reaches of the planet.

How can we ensure that the planet doesn’t degrade further? More...

Latest update: 19 December 2017

Summary available in [de] [en] [fr

Indonesian forests

More forest is cut down each year in Indonesia than in any other country.

What can be done to preserve Indonesia’s forests ? More...

Latest update: 25 October 2015

Summary available in [en] [es] [fr

Wastewater management

How can we better manage our wastewater in order to relieve some of the pressure on water resources? More...

Latest update: 18 March 2016

Summary available in [en] [es] [fr

Water resources

Demand for water in the world is steadily increasing at the same time as the water supply is facing challenges from pollution, climate change, desertification, agriculture. Can these challenges be met with solutions inspired by natural processes? More...

Latest update: 18 July 2018

Summary available in [en] [fr

Health Environment Management

Worldwide, the fraction of the global burden for both death and disease associated to environmental risks is 22%.

To what extent can environmental management better protect people’s health? More...

Latest update: 5 November 2016

Summary available in [en] [es] [fr

Geothermal Energy

Geothermal energy comes from the natural heat of the earth. It is used in some areas for electricity production and heating. What is the place of geothermal energy in the energy mix? More...

Latest update: 8 April 2015

Summary available in [en] [es] [fr

Wind Resources

Wind blows everywhere on the planet, and can be converted to electricity by wind turbines.

How much wind power capacity is there in the world? More...

Latest update: 20 November 2015

Summary available in [en] [es] [fr