Talen:

International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development

Het “International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development" (IAASTD), is een unieke internationale inspanning voor de evaluatie van de relevantie, kwaliteit en doeltreffendheid van de agrarische kennis, wetenschap en technologie (AKST - agricultural knowledge, science, and technology) en de doeltreffendheid van de beleidslijnen in de publieke en private sectoren alsook van de institutionele afspraken in verband met AKST. […]

Het IAASTD was een driejarige gezamenlijke inspanning (2005-2007) en boog zich over de agrarische kennis, wetenschap en technologie met betrekking tot het bereiken van ontwikkelings- en duurzaamheidsdoelstellingen, namelijk:

  • de vermindering van honger en armoede,
  • de verbetering van de voeding, gezondheid en landelijke bestaansmiddelen,
  • de bevordering van sociale en ecologische duurzaamheid.

Het project is een omvangrijk globaal initiatief, dat voorvloeit uit een consultatieve procedure waarin wereldwijd 900 deelnemers en 110 landen werden betrokken.

Het IAASTD werd opgevat als een intergouvernementeel proces, met een bureau van diverse stakeholders, en werd onder andere gesponsord door het FAO, GEF, UNDP, UNEP, UNESCO, de Wereldbank en de WGO.

Lees de Greenfacts Digest met de samenvatting van het IAASTD

Vertalingen:

English: International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development
Español: Evaluación internacional de las ciencias y tecnologías agrícolas para el desarrollo
Français: Evaluation internationale des sciences et technologies agricoles pour le développement

Verwante publicaties: