Talen:
Duidelijke samenvattingen van wetenschappelijke rapporten over

Klimaatverandering

Wat is de stand van kennis over klimaatverandering?

Mijlpaalrapporten over Klimaatverandering
COP26

Hoogtepunten van de belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow, aangenomen op de 26e Wereldklimaatconferentie (COP26) Meer…

Laatste Update: 25 januari 2022

Samenvatting beschikbaar in het [en] [fr] [nl

Klimaatverandering Arctica

Arctica warmt sneller op dan de rest van de planeet. In een gebied waar ijs en sneeuw alom aanwezig zijn, heeft dat verregaande gevolgen. Hoe zullen natuurlijke milieus en mensen over de hele wereld zich aan die veranderingen aanpassen? Meer…

Laatste Update: 10 juli 2017

Samenvatting beschikbaar in het [en] [fr] [nl

Klimaatverandering (2007)

Klimaatverandering heeft reeds meetbare gevolgen veroorzaakt, en er wordt verwacht dat het impact ervan in de toekomst vergaand en duur zal zijn. Hoe kunnen we ons aanpassen aan die veranderingen of de omvang beperken? De laatste bevindingen van het IPCC geven enkele antwoorden. Meer…

Laatste Update: 15 augustus 2007

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Gefluoreerde gassen

Bij koeling of airconditioning gebruikt men vaak gefluoreerde gassen. Het is belangrijk in te zien dat deze gassen zowel een krachtig broeikaseffect hebben als de ozonlaag aantasten. Meer…

Laatste Update: 21 november 2019

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [fr] [nl

Bestrijding van de klimaatverandering
Eenmalig-gebruik kunststoffen

Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën. Meer…

Laatste Update: 20 mei 2021

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [fr] [nl

Energietechnologieën

Het toenemende energiegebruik dat aan de huidige economische groei gekoppeld is, legt onhoudbare druk op de natuurlijke hulpbronnen en op het milieu.

Welke opties hebben we om over te schakelen naar een schonere en efficiëntere energietoekomst? Hoeveel zullen deze kosten? En met welke beleidsmaatregelen zouden we dat kunnen verwezenlijken? Meer…

Laatste Update: 17 april 2009

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Bos & Energie

Het energieverbruik in de wereld zal in de komende jaren dramatisch toenemen. Terwijl fossiele brandstoffen een belangrijke energiebron zullen blijven, winnen hernieuwbare energieën ook aan belang

Kunnen bossen aan de energievraag helpen voldoen? Meer…

Laatste Update: 19 juni 2009

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [es] [fr] [nl

Biobrandstoffen

De productie van vloeibare biobrandstoffen voor transport doet ernstige vragen rijzen over hun milieu-impact, over de beleidskosten voor hun promotie en de mogelijke onbedoelde gevolgen ervan.

Wat is de toekomstige rol van biobrandstoffen voor de landbouw, voedselveiligheid en klimaatverandering? Meer…

Laatste Update: 30 september 2009

Samenvatting beschikbaar in het [de] [en] [nl

CO2 Opvang en Opslag

Een mogelijke optie voor het verminderen van CO2 uitstoot is ondergrondse opslag. Deze techniek noemt men opvang en opslag van koolstofdioxide (Carbon dioxide Capture and Storage - CCS).

Hoe werkt het? Kan het werkelijk helpen bij de aanpak van de klimaatverandering? Meer…

Laatste Update: 15 juli 2008

Samenvatting beschikbaar in het [en] [es] [fr] [nl

Publicaties in andere talen
Arctic Climate Change

In 2005, the international project Arctic Climate Impact Assessment was completed by the Arctic Council and the International Arctic Science Committee (IASC).

Arctic climate is now warming rapidly and much larger changes are foreseen.

How had the climate changed in the Arctic so far, and what future changes are expected? How will arctic climate change affect the rest of the planet? More...

Latest update: 15 October 2006

Summary available in [en] [es] [fr

Climate Change

In 2001, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) assessed the state of knowledge in its groundbreaking Third Assessment report (TAR).

What was already known in 2001? More...

Latest update: 15 September 2002

Summary available in [de] [en] [es] [fr

Impacts of a 4°C global warming

The current policies that address climate change are likely to lead to an increase in global temperature of 4°C before the end of this century.

What are the consequences of such a warming? More...

Latest update: 30 September 2013

Summary available in [de] [en] [es] [fr

Climate Change

"Climate Change 2013: The Physical Science Basis" is a comprehensive assessment of the physical aspects of climate change, which puts a focus on the elements that are relevant to understand past, document current, and project future climate change. More...

Latest update: 24 March 2014

Summary available in [en] [es] [fr

Climate impacts adaptation

This is a summary of the contribution of the working group II to the IPCC’s fifth assessment, evaluating various aspects of climate change impacts, adaptation, and vulnerability. More...

Latest update: 25 August 2014

Summary available in [en] [es] [fr

Climate Change Mitigation

The Fifth Assessment Report (AR5) of the IPCC was prepared by three working groups More...

Latest update: 25 August 2014

Summary available in [de] [en] [es] [fr

Wind Resources

Wind blows everywhere on the planet, and can be converted to electricity by wind turbines.

How much wind power capacity is there in the world? More...

Latest update: 20 November 2015

Summary available in [en] [es] [fr

Solar Energy

Solar power has become significantly cheaper in the last few years, and installed capacity has grown substantially in the same period. What are the advances that are needed to reduce the cost further and deploy the technology on a larger scale ? More...

Latest update: 21 November 2015

Summary available in [en] [es] [fr

Ozone layer depletion

Following the implementation of the ban on CFCs, the ozone layer has been slowly recovering. What is its state and how is it linked to climate change? More...

Latest update: 27 April 2017

Summary available in [de] [en] [fr

Global Warming

The earth’s climate has already warmed up by 1.0°C since the beginning of the industrial period. What will happen when this reaches 1.5°C or 2.0°C? How can it be prevented? More...

Latest update: 24 April 2019

Summary available in [de] [en] [fr

Climate Change

This Technical Report of AR6 summarizes the current understanding of observed climate change impacts on ecosystems and human societies as well as vulnerabilities and future risks More...

Latest update: 31 March 2022

Summary available in [en] [fr

Food & Agriculture

Climate change poses a threat to food security; what are the strategies and policies that could help address this problem? More...

Latest update: 28 June 2017

Summary available in [en] [es] [fr

Biodiversity

The IPBES has published its first global assessement of biodiversity. What are the conclusions of this evaluation of ecosystems and the services they provide ? More...

Latest update: 20 December 2019

Summary available in [de] [en] [fr

GBO 5

Biological diversity (Part 3): challenges and objectives for 2050 More...

Latest update: 29 July 2021

Summary available in [en] [fr

GBO 5

Biological diversity (Part 1): the context of the Convention and its objectives More...

Latest update: 11 June 2021

Summary available in [en] [fr

GBO 5

Biological diversity (Part 2): the results of past & present action plans, objectives, actions and means at the horizon 2030 More...

Latest update: 22 July 2021

Summary available in [en] [fr