Talen:

Thema's

GreenFacts publicaties omvatten een hele reeks onderwerpen met betrekking tot verschillende gezondheids- en milieuaspecten.

Verschillende internationale rapporten hebben de huidige stand van zaken van de biodiversiteit en de gevolgen van haar verlies voor ecosystemen en de mens bekeken.

Is het biodiversiteitsverlies onomkeerbaar? Kan het proces vertraagd worden? Meer…

Stoffen die we opnemen via voedsel en water of door de lucht die we inademen, kunnen invloed hebben op onze gezondheid. Van sommige stoffen is het bekend dat ze schadelijk zijn, zoals dioxines en PCB's, terwijl anderen gunstig kunnen zijn onder bepaalde omstandigheden, zoals fluoride voor het voorkomen van cariës, waterontsmettingsmiddelen voor het doden van bacteria. Verder onderzoek over andere stoffen, zoals hormoonontregelaars, is nodig voordat definitieve conclusies getrokken kunnen worden.

Zie ook Ftalaten en Luchtverontreiniging Meer…

Sommige consumptieproducten brengen risico’s met zich mee als ze op ongepaste wijze gebruikt worden. Zijn alle tandvulmaterialen even veilig? Is het bleken van tanden risicoloos? Lopen zonnebankgebruikers een hoger risico op huidkanker? Kan het gebruik van een MP3 speler mijn gehoor bedreigen?

Zulke en soortgelijke vragen zijn behandeld door verschillende wetenschappelijke panels.

Zie ook Voeding & Levensstijl, Chemische stoffen en Risico’s van nieuwe technologieën. Meer…

Het concept duurzame ontwikkeling verwijst naar het vermogen om te voldoen aan de behoeften van de huidige en plaatselijke bevolking, zonder de mogelijkheid van toekomstige generaties of bevolkingen om tegemoet te komen aan hun behoeften in gevaar te brengen.

Hoe duurzaam zijn de huidige praktijken?

Zie ook de toestand van het milieu Meer…

Stijgende brandstofprijzen en bezorgdheid over klimaatverandering en olieafhankelijkheid hebben energie de afgelopen jaren op de voorgrond van openbare debatten en beleid geplaatst. Wat zal de toekomst van energieproductie zijn? Welke technologieën kunnen helpen om de dreigende klimaat- en energiecrisis af te wenden? Meer…

Ftalaten zijn additieven die vaak gebruikt worden in kunststoffen en andere materialen, hoofdzakelijk om deze zacht en soepel te maken. Ze worden zowel in de industrie als in medische en consumptieproducten gebruikt. Er is publieke bezorgdheid over ftalaten, omwille het gebruik ervan op grote schaal en hun aanwezigheid in het milieu. Wat is er gekend over de mogelijke effecten op het milieu en de gezondheid?

Mogelijke effecten van vijf van de meest gebruikte ftalaten werden door het Europese Bureau voor chemische stoffen geëvalueerd.

Zie ook Chemische stoffen. Meer…

Wetenschappelijk onderzoek en kennis over klimaatverandering zijn de afgelopen jaren aanzienlijk vooruitgegaan. Ze bevestigen dat de huidige opwarming van het klimaat van de aarde hoogst waarschijnlijk komt door menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen.

Wat is de stand van kennis over klimaatverandering? Meer…

De luchtkwaliteit in Europa is over laatste decennia in verschillende opzichten verbeterd. Maar de huidige niveaus van luchtverontreiniging hebben toch nog steeds een negatieve invloed op de volksgezondheid. Luchtverontreiniging kan leiden tot aandoeningen van de luchtwegen en tot een vermindering van de levensverwachting.

Zie ook Chemische stoffen. Meer…

Wat is de huidige toestand van onze ecosystemen, bossen en droge gebieden? Hoe wordt ons milieu beïnvloed door menselijke activiteiten, zoals de visserij, land- of bosbouw?

Zie ook de huidige toestand van Biodiversiteit en Klimaatverandering. Meer…

Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën komen er nieuwe producten in onze winkelwagentjes terecht. Hoe verschillen deze van traditionele producten? Vormen ze een potentieel risico voor onze gezondheid of voor het milieu? Meer…

De behandelde onderwerpen gaan van straling afkomstig van radioactieve materialen tot ultraviolette straling en elektromagnetische velden verwekt door mobiele telefoons, hoogspanningskabels en andere toestellen. Meer…

Keuzes in de levensstijl, zoals eetgewoonten of de consumptie van alcohol, tabak en andere drugs, kunnen gevolgen hebben voor onze gezondheid. Meer…

Diverse ziekten, zoals aids, ademhalingsaandoeningen, obesitas, diabetes, hart-en vaatziekten en kanker, zijn over heel de wereld in opkomst. Inzicht in de oorzaken van ziekten kan helpen om ze te voorkomen en is essentieel om de vorderingen ervan te vertragen. Meer…