Talen:

Internationaal Energieagentschap

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) is een intergouvernementele organisatie die optreedt als adviseur met betrekking tot het energiebeleid voor 28 lidstaten in hun inspanningen om betrouwbare, betaalbare en schone energie te waarborgen voor hun burgers.

Het IEA werd opgericht tijdens de oliecrisis van 1973-74 en had oorspronkelijk als taak om de maatregelen in tijden van dringende olienood te coördineren. Naargelang de energiemarkten veranderden, veranderde het IEA mee. Het mandaat ervan is uitgebreid en omvat nu ook de “drie E’s” die nodig zijn voor een evenwichtig energiebeleid: energieveiligheid, economische ontwikkeling en ecosysteembescherming. Vandaag de dag spitst het werk van het IEA zich toe op beleidsmaatregelen in verband met de klimaatverandering, markthervormingen, samenwerking rond energietechnologie en contacten onderhouden met de rest van de wereld, in het bijzonder met grote energieverbruikers en –producenten zoals China, India, Rusland en de OPEC-landen.

Met een team van ongeveer 190 mensen, hoofdzakelijk energie-experts en statistici afkomstig uit de 28 lidstaten, staat het IEA in voor een breed programma voor energiestudies, gegevenscompilatie, publicaties en publieke verspreiding van de meest recente analyses van het energiebeleid en aanbevelingen voor goede praktijken.

Bron: IEA website , vertaald door Greenfacts

Vertalingen:

English: International Energy Agency
Español: Agencia Internacional de la energía
Français: Agence internationale de l’énergie

Verwante publicaties: