Talen:

Biodiversiteitsverdrag

Vergelijkbare term(en): Verdrag inzake Biologische Diversiteit, Conventie over Biologische Diversiteit , CBD .

Het Biodiversiteitsverdrag (CBD), door 150 regeringen op de Rio Wereldtop in 1992 ondertekend, is gewijd aan de promotie van duurzame ontwikkeling. Het is opgevat als een hulpmiddel voor de praktische omzetting van de Agenda 21 principes. De Conventie erkent dat biologische diversiteit verder reikt dan de bescherming van planten, dieren, micro-organismen en hun ecosystemen alleen – biologische diversiteit betreft ook de mensen en hun behoefte aan voedselveiligheid , geneesmiddelen, zuiver water en lucht, huisvesting en een schoon en gezond milieu om in te leven.

Bron: CBD Website 

Vertalingen:

English: Convention on Biological Diversity
Español: Convenio sobre la Diversidad Biológica
Français: Convention sur la diversité biologique

Verwante publicaties: