Talen:

Arctische monitoring en beoordelingsprogramma

AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) is in 1991 door acht landen opgericht in het kader van de strategie betreffende de bescherming van het Arctische milieu. Het evalueert en houdt toezicht op Arctica inzake vervuiling en klimaatverandering. Sinds 1996 is AMAP een van de zes werkgroepen van de Arctische Raad.

AMAP produceert beoordelingen die op wetenschappelijke en relevante gegevens zijn gebaseerd over het te voeren beleid om voorlichting aan besluitvormingsprocessen en het publiek over die domeinen te verstrekken.

Bron:

Bron: Web 

Vertalingen:

Deutsch: Arctic Monitoring and Assessment Programme
English: Arctic Monitoring and Assessment Programme
Español: Programa de Vigilancia y Evaluación del Artico
Français: Programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique