Talen:

GreenFacts Express: latest reports

Laatste Samenvattingen

Watervoorziening beoordening Welkom pagina

Inenting redt elk jaar miljoenen levens.

Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken? Meer…

wetenschappelijke consensus rapport

Laatste Update: 31 maart 2021

vaccins Welkom pagina

Inenting redt elk jaar miljoenen levens.

Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken? Meer…

rapport geproduceerd in 2014 door Het Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie (CZP) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO):"" 

Laatste Update: 9 februari 2021

View All

Welkom bij GreenFacts

GreenFacts Initiative is een non-profit onpartijdig project met een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad. Onze missie is complexe internationale wetenschappelijke rapporten over gezondheid en milieu voor niet-experten beschikbaar te maken. Daartoe publiceren we duidelijke en getrouwe samenvattingen van bestaande internationale wetenschappelijke rapporten over milieu en gezondheid.

BiodiversiteitBiodiversiteit

Wat is de huidige toestand van de biodiversiteit en wat zijn de gevolgen van het verlies daarvan voor ecosystemen en mensen?

ChemicaliënChemische stoffen

Stoffen die we opnemen via voedsel en water of door de lucht die we inademen, kunnen invloed hebben op onze gezondheid.

ConsumentenveiligheidDe veiligheid van de consument

Sommige consumptieproducten brengen risico’s met zich mee. Zijn alle tandvulmiddelen even veilig? Kan het gebruik van een mp3-speler mijn gehoor bedreigen?

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling verwijst naar het vermogen om te voldoen aan onze behoeften zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Hoe duurzaam zijn de huidige praktijken?

EnergieEnergie

Stijgende brandstofprijzen en bezorgdheid over klimaatverandering en olieafhankelijkheid hebben energie de afgelopen jaren op de voorgrond van openbare debatten en beleid geplaatst. Wat is de toekomst van energieproductie?

KlimaatveranderingKlimaatverandering

Wat is de stand van kennis over klimaatverandering?

LuchtverontreinigingLuchtverontreiniging

Huidige hoeveelheden van luchtvervuiling hebben nog steeds negatieve effecten op de gezondheid. Luchtvervuiling kan ademhalingsaandoeningen veroorzaken en de levensverwachting verlagen.

Milieutoestand Milieutoestand

Wat is de huidige toestand van onze ecosystemen, bossen en droge gebieden? Hoe beïnvloeden menselijke activiteiten ons milieu?

Risico's van nieuwe technologieënRisico's van nieuwe technologieën

Door nieuwe technologieën komen er nieuwe producten in onze winkelwagentjes terecht. Hoe verschillen ze van traditionele producten? Vormen ze een potentieel risico voor onze gezondheid of voor het milieu?

Straling en elektromagnetische veldenStraling en elektromagnetische velden

Radioactieve materialen, ultraviolette straling, elektromagnetische velden van mobiele telefoons, hoogspanningskabels en andere apparaten; het hele spectrum wordt gedekt.

Voeding & LevensstijlVoeding & Levensstijl

Onze eetgewoonten en onze consumptie van alcohol, tabak en andere drugs kunnen elk gevolgen hebben voor onze gezondheid.

ZiektepreventieZiektepreventie

Meerdere ziekten zoals aids, obesitas, cardiovasculaire aandoeningen en kanker zijn in opmars. Hoe kunnen ze worden voorkomen of de kan de voortgang ervan worden afgeremd?

Kanker preventie Welkom pagina

Het kankerprobleem groeit wereldwijd, wat kan er gedaan worden om een verdere toename te voorkomen? Wat zijn de strategieën voor kankerpreventie en vroege detectie? Meer…

rapport geproduceerd in 2020 door :"Het Wereldkankerrapport 2020: Kankeronderzoek voor kankerpreventie 

Laatste Update: 29 maart 2020

Europese Green Deal Welkom pagina

De Europese Unie heeft eind 2019 een Europese Green Deal gepubliceerd met beleidsrichtlijnen inzake klimaat en vervuiling Meer…

rapport geproduceerd in 2019 door Europese Commissie (EU):"De Europese Green Deal 

Laatste Update: 14 februari 2020

Gefluoreerde gassen Welkom pagina

Bij koeling of airconditioning gebruikt men vaak gefluoreerde gassen. Het is belangrijk in te zien dat deze gassen zowel een krachtig broeikaseffect hebben als de ozonlaag aantasten. Meer…

wetenschappelijke consensus rapport

Laatste Update: 21 november 2019

Blootstelling aan meerdere chemische mengsels Welkom pagina

Organismen, inclusief mensen, worden blootgesteld aan mengsels van chemicaliën in plaats van aan geïsoleerde, afzonderlijke verbindingen.

Maar hoe evalueer je het risico van meerdere mogelijke combinaties van chemicaliën als ze in een mengsel aanwezig zijn? Meer…

rapport geproduceerd in 2015 door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA):"Harmonisation of human and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals 

Laatste Update: 21 augustus 2019

Zwerfafval-op-zee Welkom pagina

Plastic afval is een groeiend probleem: de productie van plastic zal naar verwachting het komende decennium verdubbelen en zonder een effectief afvalbeheer zullen ook de sociale, economische en milieueffecten toenemen. Meer…

wetenschappelijke consensus rapport

Laatste Update: 8 mei 2019

A-Z Lijst