Talen:
 

Aralmeer

Over de laatste decennia is het Aralmeer met 60% gekrompen door het omleiden van rivieren voor irrigatie, met zware gevolgen op de lokale visserijsector en de bestaansmiddelen van de bevolking.

Aralmeer evolutie tussen 1977 en 2006

Bron: © NASA/GSFC

Verwante publicatie:
Watervoorraden Welkom paginaWatervoorraden
Other Figures & Tables on this publication:

Wereldverdeling van water

Schematische voorstelling van de waterkringloop

Tabel 4.3: Informatie over de beschikbaarheid van water per land (AQUASTAT, FAO 2005)

Aralmeer