Talen:
 

Schematische voorstelling van de waterkringloop

Schematische voorstelling van de waterkringloop

Bron: GreenFacts

Verwante publicatie:
Watervoorraden Welkom paginaWatervoorraden
Other Figures & Tables on this publication:

Wereldverdeling van water

Schematische voorstelling van de waterkringloop

Tabel 4.3: Informatie over de beschikbaarheid van water per land (AQUASTAT, FAO 2005)

Aralmeer