Talen:
Home » Nanomaterialen » Begrippenlijst

Risico's voor milieu en gezondheid van nanodeeltjes en nanomaterialen

 

Begrippenlijst over Risico's voor milieu en gezondheid van nanodeeltjes en nanomaterialen

Genen

De functionele en fysieke basis van erfelijkheid gaat over van ouders op nakomelingen. Genen zijn stukjes DNA en de meeste genen bevatten de informatie voor het aanmaken van een specifieke proteïne. (Bron: US National Human Genome Research Institute (NHGRI) Talking Glossary of Genetic Terms  vertaald door GreenFacts )

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen.

Het RIVMverzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en voor veel onderwerpen ook onder het algemeen publiek.

Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding. (Bron: www.rivm.nl/  )

Inhalatie

Het feit van het inademen.

Ongewenste stoffen kunnen in het lichaam binnendringen door het inademen van een contaminerende stof in gasvorm, uitwaseming, damp of aërosol. Wanneer de contaminanten eenmaal ingeademd zijn, kunnen ze in de longen afgezet worden en/of in de bloedbaan gebracht worden. (Bron: GreenFacts )

Toxisch

Die een organisme kan vergiftigen of beschadigen.

Giftige stoffen kunnen tot negatieve gezondheidsgevolgen leiden. (Bron: GreenFacts)

Wetenschappelijk Consensus

Wetenschappelijke consensus vertegenwoordigt het standpunt waarover de meeste, op een gegeven gebied gespecialiseerde wetenschappers het op een gegeven moment eens zijn. (Bron: GreenFacts)

Wetenschappelijke consensus betekent NIET:

  • dat alle wetenschappers het eens zijn: meningsverschillen zijn mogelijk en kunnen voor de vooruitgang van de wetenschap noodzakelijk zijn,
  • dat het standpunt definitief is: door de resultaten van verder onderzoek en tegenstrijdige meningen kan de consensus evolueren.

Daarom is "wetenschappelijk consensus" GEEN synoniem van "verzekerde Waarheid".

Maar wanneer de wetenschappelijke expertise ontbreekt om een wetenschappelijk standpunt te kunnen beoordelen is de beste keuze zich op de consensus te baseren. (Bron: GreenFacts)