Talen:
Home » Glyfosaat kanker » Begrippenlijst

Glyfosaat en kanker: wat is het verschil in zijn inleling tussen het IARC en EFSA?

 

Begrippenlijst over Glyfosaat en kanker: wat is het verschil in zijn inleling tussen het IARC en EFSA?

de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

"Na een reeks voedselverschrikkingen in de jaren negentig (bijv. BSE, dioxines ...) die het vertrouwen van de consument in de veiligheid van de voedselketen ondermijnden, concludeerde de Europese Unie dat er een nieuw wetenschappelijk orgaan moest worden opgericht dat belast is met het verstrekken van onafhankelijk en objectief advies over voedselveiligheidskwesties die verband houden met de voedselketen, met als hoofddoelstelling zoals uiteengezet in het Witboek over voedselveiligheid: "... bijdragen tot een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de consument op het gebied van voedselveiligheid, waardoor het vertrouwen van de consument kan worden hersteld en onderhouden. "Het resultaat was de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

De EFSA werd in 2002 voorlopig in Brussel opgericht en biedt onafhankelijk wetenschappelijk advies over alle aangelegenheden die verband houden met de voedsel- en voederveiligheid - waaronder diergezondheid en dierenwelzijn en gewasbescherming - en verstrekt wetenschappelijk advies over voeding in relatie tot de communautaire wetgeving. De Autoriteit communiceert op open en transparante wijze met het publiek over alle zaken die onder haar bevoegdheid vallen. De risicobeoordelingen van de EFSA bieden risicomanagers (bestaande uit EU-instellingen met politieke verantwoordelijkheid, dwz de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad) met een degelijke wetenschappelijke basis voor het bepalen van beleidsgestuurde wetgevende of regelgevende maatregelen die nodig zijn om een ​​hoog niveau van consumentenbescherming met betrekking tot voedsel te waarborgen ." (Bron: www.efsa.europa.eu )

Genen

De functionele en fysieke basis van erfelijkheid gaat over van ouders op nakomelingen. Genen zijn stukjes DNA en de meeste genen bevatten de informatie voor het aanmaken van een specifieke proteïne. (Bron: US National Human Genome Research Institute (NHGRI) Talking Glossary of Genetic Terms  vertaald door GreenFacts )

Kanker

Gelijk welke van een groep ziektes die ontstaat wanneer lichaamscellen abnormaal worden en het vermogen hebben zich te verspreiden en te groeien in naburige weefsels en andere delen van het lichaam (kwaadaardigheid). (Bron: GreenFacts)

Meer…

Pesticide

Pesticiden zijn toxische chemische stoffen die worden gebruikt om onkruiden of organismen te bestrijden die als hinderlijk of schadelijk worden beschouwd (bv. insecticiden tegen insecten, fungiciden tegen schimmels, herbiciden tegen planten, rodenticiden tegen knaagdieren). (Bron: GreenFacts)


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Aspirine & Kanker Welkom pagina
Uit diverse uittreksels over aspirine uit het World Cancer Report 2020 blijkt dat aspirine belangrijke preventieve effecten kan hebben op verschillende vormen van kanker, die hier worden belicht.
Kanker preventie Welkom pagina
Wat zijn de strategieën voor kankerpreventie en vroege detectie?
Blootstelling aan meerdere chemische mengsels Welkom pagina
Maar hoe evalueer je het risico van meerdere mogelijke combinaties van chemicaliën als ze in een mengsel aanwezig zijn?
A-Z Lijst