Talen:

Atmosfeer

Definitie:

De massa lucht die de Aarde omringt.

De atmosfeer bestaat uit stikstof (78%), zuurstof (21%) en sporen van andere gassen zoals argon, helium, koolstofdioxide en ozon.

De atmosfeer heeft een belangrijke rol bij de bescherming van leven op de Aarde, zij absorbeert ultraviolette zonne-straling and tempert de temperatuur uiterstens tussen dag en nacht.

Bron: GreenFacts

Meer:

De atmsosfeer is verdeeld in verschillende lagen waaronder de troposfeer en de stratosfeer.

De lagen van de atmosfeer: stratosphere troposphere

Bron: Op basis van Harcourt School publishers 

Vertalingen:

Deutsch: Atmosphäre
English: Atmosphere
Español: Atmósfera
Français: Atmosphère

Verwante publicaties: