Talen:

Bruto Binnenlands Product

Vergelijkbare term(en): BBP, Bruto nationaal product, BNP, Bruto wereldproduct.

Definitie:

De totale marktwaarde van goederen en diensten die binnen een land geproduceerd worden tijdens een gegeven periode (gewoonlijk 1 jaar).

Bron: GreenFacts

Meer:

De elementen die het BBP vormen, zijn consumptie, bruto investering, aankopen van goederen en diensten door de regering en netto export.

Het BBP verschilt van het BNP (Bruto Nationaal Product) omdat het BNP ook inkomen uit investering en activa in het buitenland omvat.

Het BBP per capita wordt berekend door het totale Bruto Binnenlands Product van een land te delen door het aantal mensen dat in dat land wonen. Op die manier kunnen BBP-cijfers van verschillende landen met elkaar vergeleken worden door rekening te houden met het bevolkingsaantal.

Het Bruto wereldproduct is het totale Bruto Nationaal Product van alle landen van de wereld samen. Dat is ook gelijk aan het totale Bruto Binnenlands Product.

Bron: GreenFacts

Vertalingen:

English: Gross Domestic Product
Español: Producto Interior Bruto
Français: Produit Intérieur Brut

Verwante publicaties: