Talen:

Degradatie van ecosystemen

Definitie:

Een aanhoudende vermindering van het vermogen van een ecosysteem om diensten te leveren.

Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts

Meer:

De degradatie van een ecosysteemdienst is

Voor bevoorradingsdiensten: een verminderde productie van de dienst door veranderingen in de zone waarbinnen de dienst verstrekt wordt of verminderde productie per zone-eenheid.

Voor regulerende en ondersteunende diensten: een vermindering van de voordelen die uit de dienst gehaald worden, ofwel door een verandering in de dienst of doordat menselijke druk op de dienst zijn limieten overschrijdt.

Voor culturele diensten: een verandering in het uitzicht van het ecosysteem die de culturele winst die het ecosysteem oplevert vermindert.

Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts

Gerelateerde woorden:

Ecologische diensten - Ecosysteem

Vertalingen:

English: Degradation of ecosystems
Español: Degradación de los ecosistemas
Français: Dégradation des écosystèmes

Verwante publicaties: