Talen:

IEA scenario's

Definitie:

Het Internationaal Energieagentschap heeft een aantal scenario’s uitgewerkt die de inspanningen beschrijven die nodig zijn om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen. Het basisscenario dat uitgaat van het principe van "business-as-usual" (= gewoon verder doen zoals we nu bezig zijn), voorspelt de situatie bij het uitblijven van enige beleidsverandering en van aanzienlijke aanvoerbeperkingen, wat tot stijgingen van de vraag naar olie en van de CO2-uitstoot zou leiden.

Andere scenario’s verkennen verschillende technologische pistes om tot een vermindering van de uitstoot te komen. Het “Energy technology perspectives” rapport deelt de scenario's in twee grote subgroepen op basis van de streefdoelen:

De "ACT" scenario’s verminderen de CO2-uitstoot tegen 2050 tot op het peil van 2005 door een aantal technologische ontwikkelingen.

De "BLUE" scenario’s zijn ambitieuzer en verminderen de uitstoot tegen 2050 naar 50% van het peil van 2005. Dit impliceert natuurlijk hogere investeringskosten, maar ook grotere behoeften aan nieuwe technologische en beleidsontwikkelingen.

Bron: GreenFacts op basis van  Energy Technology Perspectives 2008

Vertalingen:

English: IEA scenarios
Español: Escenarios AIE
Français: Scénarios de l’AIE

Verwante publicaties: