Talen:

IUCN Rode Lijst

Definitie:

De Rode Lijst van bedreigde soorten van het IUCN (de Wereldunie voor Natuurbehoud) is een enorme centrale databank waarin het statuut opgenomen is van duizenden planten- en diersoorten wereldwijd.

De soorten worden bestudeerd en geëvalueerd aan de hand van een aantal kwantitatieve criteria op basis van biologische factoren: de mate van achteruitgang, de totale populatie, de zones waar de soorten voorkomen, de populatiedichtheid en de fragmentatie van de verspreiding.

Bron: GreenFacts

Meer:

De soorten worden ingedeeld in één van de volgende negen categorieën:

  • Uitgestorven (EX)
  • Uitgestorven in het wild(EW)
  • Met uitsterven bedreigd (CR)
  • Bedreigd (EN)
  • Kwetsbaar(VU)
  • Gevaarlopend(LR/CD)
  • Bijna bedreigd (LR/NT)
  • Lager risico (LR/LC)
  • Onvoldoende gegevens (DD)
  • Niet geëvalueerd (NE)

Bron: gebaseerd op WWF De Rode Lijst van bedreigde soorten van het IUCN 

Vertalingen:

English: IUCN Red List
Español: Lista Roja UICN
Français: Liste rouge UICN

Verwante publicaties: