Talen:

Levenscyclusanalyse

Vergelijkbare term(en): Life Cycle Assessment (LCA).

Definitie:

Het proces waarbij men de milieuprestaties van producten en diensten vergelijkt en dit teneinde een verstandige keuze mogelijk te maken.

De term ‘levenscyclus’ verwijst naar het idee dat een eerlijke beoordeling alle stappen, van wieg tot graf, in overweging moet nemen: productie van de grondstof, verwerking, gebruik, afdanking en transport.

Bron: GreenFacts

Vertalingen:

English: Life Cycle Assessment (LCA)
Français: Analyse du cycle de vie (ACV)

Verwante publicaties: