Talen:

Neurotransmitter(s)

Vergelijkbare term(en): termen.

Definitie:

Het chemisch element verantwoordelijk voor het overbrengen van informatie in het zenuwstelsel.

Bron: IPCS

Meer:

Een chemische stof die signalen overbrengt tussen de verschillende zenuwcellen of tussen zenuwcellen en spieren, om bijvoorbeeld een impuls in de ontvangende cel aan te zetten of te verhinderen. Stimulerende neurotransmitters veroorzaken een zenuwimpuls in de ontvangende cel, remmende neurotransmitters verhinderen het verder doorgeven van een impuls.

Bron: GreenFacts

Vertalingen:

English: Neurotransmitter(s)
Español: Neurotransmisor
Français: Neurotransmetteur(s)

Verwante publicaties: