Talen:

Nul energie gebouw

Vergelijkbare term(en): Gebouw zonder energiebehoefte.

Definitie:

Algemene term die wordt gebruikt voor een gebouw dat evenveel energie produceert als het verbruikt, of meer dan die hoeveelheid, en dat daardoor een netto energieverbruik heeft van nul over een doorsnee jaar. Om dit te realiseren maken nul energie gebouwen gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie.

Er is aanzienlijk toenemende interesse voor nul energie gebouwen als een middel om de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te dringen en om energie te besparen.

In de Europese Unie en de Verenigde Staten komt 40% van het totale energieverbruik voort van gebouwen.

Bron: GreenFacts

Vertalingen:

English: Zero energy building

Verwante publicaties: