Talen:
Home » Bos & Energie » Links

Bos & Energie

 

Links in het Nederlands over Bos & Energie

 1. Enkele websites met relevante informatie over Bos & Energie:

Andere links pagina’s

- Relevante links in het Engels, Frans, Spaans en Duits over Bos & Energie
- Algemene links van GreenFacts

 
 • Het Vlaamse Agentschap voor Natuur en bos is verantwoordelijk voor het bosbeheer en het bosbeleid in Vlaanderen en zet de nadruk op de multifunctionaliteit van bossen:
  www.bosengroen.be/nl-BE/Thema/Bos.aspx 
 • Het Energie- en milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest (EMIS) wijdt een deel van zijn website aan energietechnologie en linkt naar publicaties over biomassaverbranding (onder anderen van houtafval): www.emis.vito.be/index.cfm?PageID=27 
 • Het advies van het Europese Economisch en Sociaal Comité over “Hout als energiebron in de zich uitbreidende Europese Unie” wordt op de EMIS website samengevat:
  www.emis.vito.be/ShowPage.cfm?PageID=45&News_ID=1676 
 • Het informatiecentrum Inverde deelt kennis over een duurzaam en multifunctioneel beheer van bos met de bosbeheerders en met het brede publiek in Vlaanderen.
 • Stichting Probos heeft een rapport “Biomassa praktisch bekeken – Logistiek van de houtige biomassaketen” uitgebracht dat wil bijdragen aan een duurzame en efficiënte mobilisering van houtige biomassa voor energieopwekking:
  www.probos.nl/index.php?cat=home&top=rapporten&frames= 
 • Het Europees Milieu Agentschap wijdt een deel van zijn website aan de gevolgen van de overschakeling van olie naar bio-energie: www.eea.europa.eu/nl/articles/ 
 • De website energiewereld.nl heeft als doel consumenten, instellingen en bedrijven onafhankelijk en objectief te informeren over de diensten en tarieven van de Nederlandse energieleveranciers. De pagina “Wat is bio-energie?” is beschikbaar op: www.energiewereld.nl/bio-energie.aspx 
 • De Vlaamse overheid heeft een publicatie uitgebracht over Bio-energie die de procedure beschrijft voor het omzetten van vaste biomasse in hernieuwbare warmte en elektriciteit:
  http://publicaties.vlaanderen.be/ 
 • Het Nederlandse Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuubeheer heeft een hele sectie van haar website toegewijd aan biobrandstoffen (kansen en risico’s, soorten biobrandstoffen, beleid en wetten, publicaties, enz..): www.vrom.nl/pagina.html?id=20930 

Andere publicaties die u wellicht interesseren...
COP26 Welkom pagina
Belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow aangenomen op de 26e COP26
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
A-Z Lijst