Talen:

Blootstelling aan meerdere “chemische mengsels”: methoden voor hun menselijke en ecologische risicobeoordeling

 

Begrippenlijst over Blootstelling aan meerdere “chemische mengsels”: methoden voor hun menselijke en ecologische risicobeoordeling

de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

"Na een reeks voedselverschrikkingen in de jaren negentig (bijv. BSE, dioxines ...) die het vertrouwen van de consument in de veiligheid van de voedselketen ondermijnden, concludeerde de Europese Unie dat er een nieuw wetenschappelijk orgaan moest worden opgericht dat belast is met het verstrekken van onafhankelijk en objectief advies over voedselveiligheidskwesties die verband houden met de voedselketen, met als hoofddoelstelling zoals uiteengezet in het Witboek over voedselveiligheid: "... bijdragen tot een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de consument op het gebied van voedselveiligheid, waardoor het vertrouwen van de consument kan worden hersteld en onderhouden. "Het resultaat was de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

De EFSA werd in 2002 voorlopig in Brussel opgericht en biedt onafhankelijk wetenschappelijk advies over alle aangelegenheden die verband houden met de voedsel- en voederveiligheid - waaronder diergezondheid en dierenwelzijn en gewasbescherming - en verstrekt wetenschappelijk advies over voeding in relatie tot de communautaire wetgeving. De Autoriteit communiceert op open en transparante wijze met het publiek over alle zaken die onder haar bevoegdheid vallen. De risicobeoordelingen van de EFSA bieden risicomanagers (bestaande uit EU-instellingen met politieke verantwoordelijkheid, dwz de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad) met een degelijke wetenschappelijke basis voor het bepalen van beleidsgestuurde wetgevende of regelgevende maatregelen die nodig zijn om een ​​hoog niveau van consumentenbescherming met betrekking tot voedsel te waarborgen ." (Bron: www.efsa.europa.eu )

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

"De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is "een internationale organisatie die regeringen helpt de economische, sociale en bestuurlijke uitdagingen van een geglobaliseerde economie aan te pakken en die 30 lidstaten groepeert die een verbintenis aangaan met de democratische regering en de markteconomie." (Bron: OECD Website )

Genen

De functionele en fysieke basis van erfelijkheid gaat over van ouders op nakomelingen. Genen zijn stukjes DNA en de meeste genen bevatten de informatie voor het aanmaken van een specifieke proteïne. (Bron: US National Human Genome Research Institute (NHGRI) Talking Glossary of Genetic Terms  vertaald door GreenFacts )

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen.

Het RIVMverzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en voor veel onderwerpen ook onder het algemeen publiek.

Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding. (Bron: www.rivm.nl/  )

Synergie

Wanneer het gecombineerde effect van diverse werkende krachten groter is dan de som van de afzonderlijke effecten van de krachten. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts)

Toxisch

Die een organisme kan vergiftigen of beschadigen.

Giftige stoffen kunnen tot negatieve gezondheidsgevolgen leiden. (Bron: GreenFacts)


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Aspirine & Kanker Welkom pagina
Uit diverse uittreksels over aspirine uit het World Cancer Report 2020 blijkt dat aspirine belangrijke preventieve effecten kan hebben op verschillende vormen van kanker, die hier worden belicht.
Kanker preventie Welkom pagina
Wat zijn de strategieën voor kankerpreventie en vroege detectie?
Zwerfafval-op-zee Welkom pagina
In de afgelopen jaren zijn er dan ook op alle niveaus strategieën opgesteld om dit complexe probleem aan te pakken.
A-Z Lijst