Talen:

Energietechnologieën Scenario’s tot 2050

 

Links in het Nederlands over Energietechnologieën

  1. Enkele websites met relevante informatie over Energietechnologieën :

Andere links pagina’s

- Relevante links in het Engels, Frans en Spaans over Energietechnologieën
- Algemene links van GreenFacts

 
  • Een artikel op Envirodesk geeft een samenvatting van de doelstellingen van het Europees strategisch plan voor energietechnologie van de Europese Commissie. Meer informatie op: www.envirodesk.com/node/43443 
  • De Nederlandse Energieraad is een onafhankelijk adviescollege voor de regering en parlement. Het stelt een aantal nieuwsberichten, rapporten, analyses, cijfermateriaal voor over verschillende energiethema’s, onder anderen CO2-opslag, elektrische auto’s, zon en windenergie, biobrandstoffen, warmte-kracht-koppeling, enz. Meer informatie op: www.energieraad.nl/normal.asp?pageid=54 
  • De Vlaamse Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Het geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid door het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie en het bijdragen tot beleidsuitvoering en -ondersteuning. Interessante publicaties voor particulieren en bedrijven zijn beschikbaar op: www.energiesparen.be/publicaties 
  • De Vlaamse Milieu- en energietechnologie-innovatieplatform (MIP) staat voor de promotie van technologietransfer door het bevorderen van samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, industrie en overheidsinstellingen. Meer informatie op: www.mipvlaanderen.be/public/index.asp 
  • Het energie- en milieu-informatiesysteem van het Vlaamse Gewest (EMIS-VITO) wijdt een deel van zijn website aan energietechnologie en stelt een aantal informatiepakketten en brochure voor over warmte-kracht-koppeling, koude-warmteoplsag, zonne-energie, windenergie, biomassaverbranding, warmtepompen, enz.: www.emis.vito.be/index.cfm?PageID=27 
  • Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (ODE) Vlaanderen organiseert het overleg tussen hernieuwbare energiebedrijven onderling en met de overheid van het Vlaamse Gewest, via overlegplatformen per hernieuwbare energiebron. De volgende pagina geeft een overzicht van de thema’s die aangehaald worden: http://news.ode.be/index.php?page=home 

Andere publicaties die u wellicht interesseren...
COP26 Welkom pagina
Belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow aangenomen op de 26e COP26
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Gefluoreerde gassen Welkom pagina
Bij koeling of airconditioning gebruikt men vaak gefluoreerde gassen.
A-Z Lijst