Talen:
Home » Malaria » Links

Malaria Stand van Zaken

 

Links in het Nederlands over Malaria

 1. Enkele websites met relevante informatie over Malaria :

Andere links pagina’s

- Relevante links in het Engels, Frans en Spaans over Malaria
- Algemene links van GreenFacts

 
 • Het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen heeft gezondheidsadviezen voor reizigers in 2008-2009 gepubliceerd met een aantal praktische tips om malaria te vermijden, uitgebreide uitleg over de epidemiologie, de geneesmiddelen, de malariapreventie, de soorten malariaparasieten, etc.:  www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/nmedasso3.pdf
 • Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wijdt een sectie van zijn website aan malaria. Algemene informatie over de ziekte, microbiologie, besmetting, verspreiding, behandeling, primaire preventie, maatregelen naar aanleiding van een geval is beschikbaar op:
  www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/malaria/index.jsp 
 • Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) geeft algemene informatie over malaria:
  www.lumc.nl/con/1040/81028091214221/811070045282556/ 
 • De gezondheidswebsite van Vlaanderen www.gezondheid.be beantwoord een aantal vaakgestelde vragen over malaria: www.gezondheid.be/ 
 • Belgisch Agentschap voor ontwikkelingssamenwerking levert strijd tegen HIV/AIDS, malaria en andere ziekten. www.btcctb.org/showpage.asp?iPageID=1131 
 • Artsen zonder Grenzen heeft een dossier over malaria met informatie over overdracht en symptomen, behandeling en resistentieprobleem, tips om malaria te voorkomen en voorbeelden van projecten waar ze actief zijn: www.msf-azg.be/nl/main-menu/azg-aan-het-werk/ 
 • De Europese Verordening 953/2003 van de Raad van 26 mei 2003 beoogt de doelstellingen te bereiken van het actieprogramma "Versnelde actie ter bestrijding van HIV/aids, malaria en tuberculose" in het kader van de armoedebestrijding, door de totstandbrenging van een systeem waardoor de farmaceutische industrie essentiële geneesmiddelen tegen verlaagde prijzen kan verkopen aan ontwikkelingslanden, en terzelfder tijd wordt verzekerd dat het handelsverkeer in deze producten niet naar de landen van de Europese Unie wordt verlegd. Meer informatie op:
  http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/ 

Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Eenmalig-gebruik kunststoffen Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
vaccins Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
Europese Green Deal Welkom pagina
De Europese Unie heeft eind 2019 een Europese Green Deal gepubliceerd met beleidsrichtlijnen inzake klimaat en vervuiling
A-Z Lijst