Talen:
Home » Malaria » Over deze Digest

Malaria Stand van Zaken

 

Over deze Digest over Malaria

  1. Bron van deze Digest
  2. Achtergrond van deze Digest

1. Bron van deze Digest

De bron van deze samenvatting is het  "World Malaria Report", die in 2008 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) geproduceerd werd.

Niveau 1 & 2 werden door Dr. Marisa Fernandez geschreven in samenwerking met het redactieteam van GreenFacts [en].

De documenten zijn beschikbaar op de WGO Global Malaria Programme  website :

GreenFacts Copyright Policy

2. Achtergrond van deze Digest

De publicatieprocedure van GreenFacts [en] staat borg voor de grootst mogelijke objectiviteit.

Engelse versie

Het eerste ontwerp van de Engelse originele versie van deze Digest werd door Dr. Marisa Fernandez geschreven op basis van een canvas die door het redactieteam van GreenFacts [en] in december 2008 voorbereid werd.

Het tweede ontwerp van deze Digest werd op19 maart 2009 door het redactieteam van GreenFacts gemaakt. Het werd dan nagekeken door drie onafhankelijke wetenschappers. De toetsing werd door Dr. Claude Lambré gecoördineerd (zie ons  formulier voor de collegiale toetsing [en]).

De collegiale toetsing werd doorgevoerd door:

  • Dr. Jean-Pierre Van Geertryden, Instituut van Tropicale Geneeskunde, Antwerpen, België
  • Dr. Sylviane Pied, Pasteur Instituut, Frankrijk
  • Dr. Christophe Boete, PhD in Evolutionary Parasitology and Ecology

De definitieve publicatie werd door de Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van GreenFacts op 1 April 2009 goedgekeurd.

Nederlandstalige versie

De Nederlandse vertaling van de teksten en van de begrippenlijst van Niveau 1 werd in de loop van de maand april 2009 door GreenFacts geschreven.

In tegenstelling tot het originele dossier die in het Engels werd gepubliceerd, werd de Nederlandse vertaling niet aan een collegiale toetsing onderworpen.

De teksten van Niveau 2 werden niet vertaald en zijn enkel beschikbaar in het engels.

Persmededeling

22 april 2009:

Are efforts to fight malaria paying off? [en]

GreenFacts Copyright Policy


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
vaccins Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
Europese Green Deal Welkom pagina
De Europese Unie heeft eind 2019 een Europese Green Deal gepubliceerd met beleidsrichtlijnen inzake klimaat en vervuiling
A-Z Lijst