Talen:
Home » Tuberculose » Begrippenlijst

Resistente Tuberculose

 

Begrippenlijst over Resistente Tuberculose

Antibiotica

Een klasse van natuurlijke of door de mens gemaakte stoffen zoals penicilline die micro-organismen doden of hun groei beletten. (Bron: GreenFacts op basis van CoRIS Glossary   )

Meer…

Bacteriën

Bacteriën zijn een grote groep micro-organismen die in de bodem, in water, in planten, in organisch materiaal of in de lichamen van dieren of mensen leven. Ze zijn microscopisch klein en meestal eencellig, met een relatief eenvoudige celstructuur.

Sommige bacteriën veroorzaken ziekten zoals tetanus, tyfus, pneumonie, syfilis, cholera en tuberculose.

Bacteriën spelen een rol in de ontbinding van organisch materiaal en in andere chemische processen. (Bron: GreenFacts )

Meer…

Geneesmiddelenresistentie

Geneesmiddelenresistentie vindt plaatst wanneer een cel of bacterie minder gevoelig wordt tegenover een specifiek geneesmiddel. De klinische gevolgen van de weerstand zijn een afgenomen efficiëntie van dat geneesmiddel om een ziekte te genezen of om de symptomen van een patiënt te verbeteren.

Infecties aan de ademhalingswegen, HIV/AIDS, diarreeziekten, tuberculose en malaria zijn de grootste moordenaars onder de besmettelijke ziekten. De laatste jaren hebben al die ziekten een resistentie ontwikkeld tegen geneesmiddelen van de eerste lijn. (Bron: GreenFacts )

Global Project on Anti-Tuberculosis Drug Resistance Surveillance

In 1994 beslisten de WGO, de "International Union Against Tuberculosis and Lung Disease" (IUATLD) en andere partners een wereldwijd monitoring project op te starten om het gebrek aan standaardgegevens over geneesmiddelenresistente tuberculose tegen te gaan en om de wereldwijde verspreiding van resistente tuberculose in te schatten.

Het project zette een netwerk van Supranationale Referentielaboratoria (SRLN) op om Nationale Referentielaboratoria te helpen bij het uitvoeren van geneesmiddelenvatbaarheid tests in combinatie met nationale of regionale monitoring van resistente tuberculose. Het project breidt momenteel de uitvoering van de enquêtes uit naar nieuwe landen, waarbij voorrang gegeven wordt aan landen met een hoge tuberculoselast of waarvan vermoed wordt dat er een hoge multiresistente tuberculose (MDR-TB) prevalentie is.

Nauwgezette monitoring van gevallen van terugloop worden gevoerd om toenemende resistentiepatronen vast te stellen, enquêtes worden om de drie tot vijf jaar herhaald om trends te observeren en monitoringdoelstellingen verruimd om waar capaciteit aangetoond is ook operationeel onderzoek te voorzien. (Bron: Op basis van The WHO/IUATLD Global Project on Drug Resistance Surveillance  )

HIV/AIDS

HIV is de afkorting van “human immunodeficiency virus”, een virus dat cellen van het menselijke immuunsysteem aantast en hun werking vernietigt of ontwricht. Een besmetting met dit virus veroorzaakt de geleidelijke uitputting van het immuunsysteem, wat leidt tot immuniteitsgebrek.

Mensen met immuniteitsgebrek lijden aan veel grotere kwetsbaarheid voor een breed gamma van infecties, waarvan de meeste zeer zelden voorkomen bij mensen zonder immuniteitsgebrek.

AIDS staat voor "acquired immunodeficiency syndrome" en beschrijft de verzameling van symptomen en infecties die verbonden zijn aan een verworven deficiëntie van het immuunsysteem. Er werd vastgesteld dat besmetting met HIV de onderliggende oorzaak is van AIDS. (Bron: UNAIDS Fast facts about AIDS , vertaald door GreenFacts. )

Meer…

Immuunsysteem

Het immuunsysteem is een netwerk van cellen, weefsels en organen die samenwerken om het lichaam te beschermen tegen aanvallen van “vreemde” indringers. (Bron: NIAID Immune System , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Infectie

Dit is de ontwikkeling in het lichaam van een parasiet die ziekte veroorzaakt. Het kan een virus, een bacterie, een schimmel of een protozoa zijn. (Bron: GreenFacts )

Inhalatie

Het feit van het inademen.

Ongewenste stoffen kunnen in het lichaam binnendringen door het inademen van een contaminerende stof in gasvorm, uitwaseming, damp of aërosol. Wanneer de contaminanten eenmaal ingeademd zijn, kunnen ze in de longen afgezet worden en/of in de bloedbaan gebracht worden. (Bron: GreenFacts )

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD)

"Oorspronkelijk bekend als de Internationale Unie tegen tuberculose (IUAT), de Internationale Unie werd in 1920 in Parijs opgericht en officieel geregistreerd op 13 juli 1956. De benaming werd op 20 september 1989 in "International Union Against Tuberculosis and Lung Disease" (The Union) gewijzigd. De Unie heeft als missie de wereldwijde preventie en bestrijding van tuberculose en longziekten, de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen, met bijzondere nadruk op de landen met een laag inkomen. Haar doel is het bevorderen van nationale autonomie door het ontwikkelen, uitvoeren en beoordelen van anti-tuberculose en respiratoire gezondheidsprogramma's. " (Bron: IUATLD , vertaald door GreenFacts)

Populatie

Een groep of een zeker aantal mensen die in een welbepaald gebied leven of gelijkaardige kenmerken (zoals beroep of leeftijd) hebben. (Bron: ATSDR Glossary of Terms , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Supranationale Referentielaboratoria

De doelstellingen van de Supranationale Referentielaboratoria (SRLN) bestaan erin de omvang van de geneesmiddelenresistentie wereldwijd in te schatten, trends vast te stellen, gegevens te verstrekken aan beleidmakers, de vooruitgang in tuberculose bestrijdingsprogramma’s te evalueren en laboratorianetwerken te versterken. (Bron: Op basis van  WHO/IUATLD Supra-National Reference laboratory network for tuberculosis )

Tuberculose

Tuberculose (TB) is een besmettelijke ziekte die door een bacterie, meestal Mycobacterium tuberculosis, wordt veroorzaakt. Ze tast weefsels in het menselijke lichaam aan, meestal de longen (longtuberculose). Ze veroorzaakt kleine tumoren die het weefsel vernietigen.

De symptomen omvatten hoesten, vermoeidheid, gewichtverlies, moeilijk ademen en koorts. (Bron: GreenFacts )

Meer…

Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) (in het Engels: World Health Organization, WHO) is het gespecialiseerde agentschap voor gezondheid van de Verenigde Naties en werd gesticht op 7 april 1948. De doelstelling van de WHO is het bereik van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid door alle mensen. Gezondheid wordt in het Statuut van de WHO gedefinieerd als een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet enkel de afwezigheid van ziekte of gebrek.

De WHO wordt geregeld door [193] Lidstaten via de Wereldgezondheidsvergadering. De Gezondheidsvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van WHO’s Lidstaten. De hoofdtaken van de Wereldgezondheidsvergadering zijn het goedkeuren van het programma van WHO en het budget voor het volgende twee jaar en grote beleidsvragen te bepalen.

WHO's wetenschappelijke publicaties worden doorgaans erkend als een referentiebron.

De WHO heeft een aantal regionale bureaus die gezondheidskwesties aanhalen die specifiek zijn aan hun regio. (Bron: WHO website , vertaald door Greenfacts. )

WHO Regionale Bureaus
  Afrikaanse WGO-regio [en]   (46 landen)
  De Europese WGO-regio [en]   (53 landen)
  De Oostelijke Middellandse Zee WGO-regio [en]   (21 landen)
  De WGO-regio van de Amerika's [en]   (35 landen)
  De Zuid-Oost Azië WGO-regio [en]   (11 landen)
  De Westelijke Stille Oceaan WGO-regio [en]  (27 landen)

Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
vaccins Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
Europese Green Deal Welkom pagina
De Europese Unie heeft eind 2019 een Europese Green Deal gepubliceerd met beleidsrichtlijnen inzake klimaat en vervuiling
A-Z Lijst