Talen:
Home » vaccins » Begrippenlijst

Belangrijkste feiten over vaccins en inenting

 

Begrippenlijst over Belangrijkste feiten over vaccins en inenting

Epidemie

De wijdverspreide uitbraak van een ziekte of een groot aantal gevallen van een ziekte in één enkele gemeenschap of in een relatief klein gebied. (Bron: CoRIS Glossary  , vertaald door GreenFacts. )

Het Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie

"Het Center for Disease Control and Prevention (CDC) wordt erkend als het belangrijkste federale agentschap voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van mensen - in binnen- en buitenland, het verstrekken van geloofwaardige informatie om beslissingen op het gebied van gezondheid te verbeteren, en het bevorderen van gezondheid door middel van sterke partnerschappen. CDC fungeert als nationaal referentiepunt voor de ontwikkeling en toepassing van ziektepreventie en -bestrijding, milieugezondheid en gezondheidsbevordering en -educatie om de gezondheid van de bevolking van de Verenigde Staten te verbeteren."

"CDC, gevestigd in Atlanta, Georgia, VS, is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services." (Bron: www.cdc.gov  )

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen.

Het RIVMverzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en voor veel onderwerpen ook onder het algemeen publiek.

Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding. (Bron: www.rivm.nl/  )

Immuunsysteem

Het immuunsysteem is een netwerk van cellen, weefsels en organen die samenwerken om het lichaam te beschermen tegen aanvallen van “vreemde” indringers. (Bron: NIAID Immune System , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Tuberculose

Tuberculose (TB) is een besmettelijke ziekte die door een bacterie, meestal Mycobacterium tuberculosis, wordt veroorzaakt. Ze tast weefsels in het menselijke lichaam aan, meestal de longen (longtuberculose). Ze veroorzaakt kleine tumoren die het weefsel vernietigen.

De symptomen omvatten hoesten, vermoeidheid, gewichtverlies, moeilijk ademen en koorts. (Bron: GreenFacts )

Meer…

Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) (in het Engels: World Health Organization, WHO) is het gespecialiseerde agentschap voor gezondheid van de Verenigde Naties en werd gesticht op 7 april 1948. De doelstelling van de WHO is het bereik van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid door alle mensen. Gezondheid wordt in het Statuut van de WHO gedefinieerd als een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet enkel de afwezigheid van ziekte of gebrek.

De WHO wordt geregeld door [193] Lidstaten via de Wereldgezondheidsvergadering. De Gezondheidsvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van WHO’s Lidstaten. De hoofdtaken van de Wereldgezondheidsvergadering zijn het goedkeuren van het programma van WHO en het budget voor het volgende twee jaar en grote beleidsvragen te bepalen.

WHO's wetenschappelijke publicaties worden doorgaans erkend als een referentiebron.

De WHO heeft een aantal regionale bureaus die gezondheidskwesties aanhalen die specifiek zijn aan hun regio. (Bron: WHO website , vertaald door Greenfacts. )

WHO Regionale Bureaus
  Afrikaanse WGO-regio [en]   (46 landen)
  De Europese WGO-regio [en]   (53 landen)
  De Oostelijke Middellandse Zee WGO-regio [en]   (21 landen)
  De WGO-regio van de Amerika's [en]   (35 landen)
  De Zuid-Oost Azië WGO-regio [en]   (11 landen)
  De Westelijke Stille Oceaan WGO-regio [en]  (27 landen)

Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Watervoorziening beoordening Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
A-Z Lijst