Talen:

Chemische verbinding

Definitie:

Een stof bestaande uit twee of meer chemische elementen, die in een vaste verhouding voorkomen.

Bron: CORIS glossary , vertaling door GreenFacts

Meer:

De samenstelling van een verbinding wordt weergegeven door een chemische formule, die de symbolen van de verschillende elementen die in de verbinding voorkomen bevat, en die de relatieve aantallen van elk van deze elementen aangeeft.

Bijvoorbeeld, de verbinding boorzuur, die de elementen boor (symbool B), zuurstof (symbool O) en waterstof bevat (symbool H) met 1 deel boor voor 3 delen zuurstof en 3 delen waterstof, heeft de chemische formule B(OH)3. Boorzuur zal altijd de elementen boor, zuurstof en waterstof in deze 1:3:3 verhouding bevatten. Het wijzigen van de verhouding van deze elementen of van de elementen zelf, zou een andere verbinding opleveren.

De eigenschappen van verbindingen verschillen gewoonlijk van elkaar en van de eigenschappen van de elementen waaruit ze werden gevormd.

Bron: GreenFacts

Vertalingen:

Deutsch: Chemische Verbindung
English: Compound(s)
Español: Compuesto
Français: Composé chimique

Verwante publicaties: