Talen:

Ecologische diensten

Vergelijkbare term(en): ecosysteemgoederen en -diensten.

Definitie:

De voordelen die mensen genieten van ecosystemen. Hieronder vallen toevoerdiensten als voedsel en water, regulerende diensten als de beheersing van overstromingen en ziekten; culturele diensten als spirituele, recreatie- en culturele voordelen; en ondersteunende diensten als de voedselkringloop die de voorwaarden in stand houden voor het leven op aarde.

Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Summary, vertaald door GreenFacts

Meer:

Toevoerdiensten zijn: De producten die uit ecosystemen worden verkregen, zoals bijvoorbeeld genetische bronnen, voedsel en vezels, en zoet water.

Regulerende diensten zijn: De voordelen die worden verkregen uit de regulering van ecosysteemprocessen, waaronder bijvoorbeeld de regulering van klimaat, water en sommige menselijke ziekten.

Culturele diensten zijn: De immateriële geneugten die mensen putten uit ecosystemen door geestelijke verrijking, cognitieve ontwikkeling, recreatie en esthetische beleving, waaronder bijvoorbeeld kennissystemen, sociale betrekkingen en esthetische waarden.

Ondersteunende diensten zijn: Ecosysteemdiensten die noodzakelijk zijn voor de productie van alle overige ecosysteemdiensten. Voorbeelden zijn biomassaproductie, productie van atmosferische zuurstof, het vormen en vasthouden van bodems, de voedselkringloop, de waterkringloop en de natuurlijke leefomgeving.

Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts

Gerelateerde woorden:

Ecosysteem

Vertalingen:

English: Ecosystem services
Español: Servicios de los ecosistemas
Français: Services fournis par les écosystèmes

Verwante publicaties: