Talen:

Global Project on Anti-Tuberculosis Drug Resistance Surveillance

In 1994 beslisten de WGO, de "International Union Against Tuberculosis and Lung Disease" (IUATLD) en andere partners een wereldwijd monitoring project op te starten om het gebrek aan standaardgegevens over geneesmiddelenresistente tuberculose tegen te gaan en om de wereldwijde verspreiding van resistente tuberculose in te schatten.

Het project zette een netwerk van Supranationale Referentielaboratoria (SRLN) op om Nationale Referentielaboratoria te helpen bij het uitvoeren van geneesmiddelenvatbaarheid tests in combinatie met nationale of regionale monitoring van resistente tuberculose. Het project breidt momenteel de uitvoering van de enquêtes uit naar nieuwe landen, waarbij voorrang gegeven wordt aan landen met een hoge tuberculoselast of waarvan vermoed wordt dat er een hoge multiresistente tuberculose (MDR-TB) prevalentie is.

Nauwgezette monitoring van gevallen van terugloop worden gevoerd om toenemende resistentiepatronen vast te stellen, enquêtes worden om de drie tot vijf jaar herhaald om trends te observeren en monitoringdoelstellingen verruimd om waar capaciteit aangetoond is ook operationeel onderzoek te voorzien.

Bron: Op basis van The WHO/IUATLD Global Project on Drug Resistance Surveillance 

Gerelateerde woorden:

Supranationale Referentielaboratoria - Geneesmiddelenresistentie - International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD) - Tuberculose

Dit woord in context:

GreenFacts samenvatting over Resistente Tuberculose:

Vertalingen:

English: Global Project on Anti-Tuberculosis Drug Resistance Surveillance
Español: Proyecto global de vigilancia de la resistencia a los fármacos antituberculosos
Français: Projet mondial de surveillance de la résistance aux médicaments antituberculeux

Verwante publicaties: