Talen:

Internationale Gezondheidsreglementering

Definitie:

"Sinds 15 juni 2007 is de wereld de Internationale Gezondheidsreglementering aan het implementeren (2005). Deze wettelijk bindende overeenkomst draagt in grote mate bij aan de veiligheid van de internationale volksgezondheid door een nieuw kader te voorzien voor de coördinatie van het beheer van gebeurtenissen die een noodgeval kunnen vormen voor de wereldvolksgezondheid en zal in alle landen het vermogen verbeteren om bedreigingen op te sporen, te evalueren, te melden en erop te reageren."

"Landen die Partijstaten voor de Reglementeringen zijn, hebben twee jaar de tijd om hun ziektebestrijdend vermogen te evalueren en om nationale actieplannen uit te werken, gevolgd door een termijn van drie jaar om te voldoen aan de eisen in de Reglementeringen met betrekking tot hun nationale monitoring- en reactiesystemen alsook aan de vereisten in aangeduide luchthavens, in havens en op bepaalde kruispunten op het land."

Bron: International Health Regulations website , vertaald door GreenFacts.

Vertalingen:

English: International Health Regulations
Español: Reglamento Sanitario Internacional
Français: Règlement sanitaire international

Verwante publicaties: