Talen:

World Conservation Union

The World Conservation Union (IUCN) brengt ongeveer 10000 wetenschappers en experten uit 181 landen in een unieke wereldwijde samenwerking bij elkaar om biodiversiteit te beschermen en om voor een duurzam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te werken. In dit kader heeft het IUCN Regional Office for Europe in Brussel de missie, een Europees netwerk van excellentie in onderzoek, beleid en uitgsproken goede voorbeelden in het domein van milieu te verschaffen.

Bron: IUCN website 

Vertalingen:

Deutsch: Weltnaturschutzunion
English: World Conservation Union
Español: Unión Mundial para la Naturaleza
Français: Union internationale pour la conservation de la nature