Talen:

Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

"Het IWOIB is een Instelling van Openbaar Nut, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de ordonnantie van 26 juni 2003. De opdrachten van dit Instituut behelzen de aanmoediging, de ondersteuning en de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie in overeenstemming met het beleid van het Gewest terzake.

Op deze basis verleent het IWOIB een financiële steun aan projecten voorgesteld door ondernemingen, universiteiten en hogescholen gevestigd in het Gewest."

Bron: ISRIB Website 

Vertalingen:

English: Institute for the encouragement of Scientific Research and Innovation of Brussels
Français: Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles