Talen:

Landgebruik

Vergelijkbare term(en): grondgebruik.

Definitie:

Het menselijke gebruik van een gedeelte van het land voor een bepaald doel (zoals irrigatie-landbouw of ontspanning). Veranderingen van het landgebruik kunnen een invloed hebben op de eigenschappen van het oppervlak van de Aarde, met een mogelijk impact op het klimaat, op lokaal of op globaal vlak.

Beïnvloed door, maar niet synoniem aan grondbedekking.

Bron: GreenFacts

Vertalingen:

English: Land use
Español: Usos del suelo
Français: Affectation des sols

Verwante publicaties: