Talen:

Massa (gewicht) Eenheden

Meer:

Het Metrisch Maatsysteem gebruikt de massa-eenheden gram (g), kilogram (kg) en ton (t)

1000 g = 1 kg
1000 kg = 1 tonne

Door prefixen van het Internationale Eenhedensysteem (SI) toe te voegen kan gewicht in veelvouden of fracties van 1 gram uitgedrukt worden:

1 gigaton (Gt) =1 000 000 000 000 000 g
1 megaton (Mt) =1 000 000 000 000 g
1 ton (t) =1 000 000 g
1 kilogram (kg) =1 000 g
1 gram (g) =1 g
1 milligram (mg) =0.001 g
1 microgram (µg) =0.000 001 g
1 nanogram (ng) =0.000 000 001 g
1 picogram (pg) =0.000 000 000 001g

De Massa Eenheden van het Engels en Amerikaans systeem kunnen ook als metrische eenheden uitgedrukt worden:

Metrische eenheden
1 US ton (ton) =0.907 ton
1 UK ton (ton) =1.016 ton
1 lb (pond) =453.59 g
1 oz (ons) =28.35g

Meer uitgebreide informatie over het Internationale Eenhedensysteem (SI) wordt verstrekt door het International Bureau of Weights and Measures (BIPM) www.bipm.org/en/si/[en] 

Vertalingen:

Deutsch: Massen-/Gewichtseinheiten
English: Mass (weight) Units
Español: Unidades de Masa (peso)
Français: Unités de masse (poids)

Verwante publicaties: