Talen:

Populatie

Vergelijkbare term(en): studiepopulatie, bevolkingsgroep.

Definitie:

Een groep of een zeker aantal mensen die in een welbepaald gebied leven of gelijkaardige kenmerken (zoals beroep of leeftijd) hebben.

Bron: ATSDR Glossary of Terms , vertaald door GreenFacts

Meer:

Kan ook slaan op studiegroepen van dieren en andere organismen. In dat geval verwijst “populatie” naar een groep individuen van dezelfde soort, die een welbepaald gebied bezetten en doorgaans in zekere mate geïsoleerd van andere gelijkaardige groepen leven.

Subpopulaties zijn leden van subgroepen die gelijkaardige specifieke kenmerken vertonen, maar die verschillend zijn van die welke de algemene studiepopulatie vertoont.

Bron: GreenFacts

Vertalingen:

Deutsch: Bevölkerung
English: Population
Español: Población
Français: Population

Verwante publicaties: