Talen:

Scenario

Definitie:

Een aannemelijke en vaak vereenvoudigde beschrijving van de manier waarop de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen, gebaseerd op een samenhangend en onderling verenigbare reeks veronderstellingen over belangrijke sturende krachten (bijv. snelheid van technologische veranderingen, prijzen) en relaties.

Scenario's, die noch voorspellingen, noch plannen zijn, hebben soms een “verhaallijn”. Er kunnen plannen zijn opgenomen in scenario's, maar vaker zijn ze gebaseerd op aanvullende informatie uit andere bronnen.

Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, Vertaald door GreenFacts

Vertalingen:

English: Scenario
Español: Escenarios
Français: Scénario

Verwante publicaties: