Talen:

Stikstofoxide

Definitie:

Stikstofoxide is een kleurloos, niet ontvlambaar gas met de chemische formule N2O. Het gas wordt op natuurlijke wijze verspreid door bacteriën. De sector en industrie van levende dieren zijn de belangrijkste antropogene bronnen van stikstofoxide emissies. Stikstofoxide dat vrijkomt in de atmosfeer gedraagt zich als een sterk broeikasgas.

Bron: GreenFacts

Gerelateerde woorden:

Broeikasgassen

Vertalingen:

English: Nitrous oxide
Español: Óxido nitroso
Français: Oxyde nitreux

Verwante publicaties: