Talen:

Therapie

Vergelijkbare term(en): Behandeling.

Definitie:

Maatregelen die getroffen worden om een fysieke of geestelijke ziekte te behandelen.

Eerstelijnstherapie is het eerste type therapie dat voor een toestand of ziekte verstrekt wordt.

Tweedelijnstherapie is de behandeling die verstrekt wordt wanneer de startbehandeling (eerstelijntherapie) niet of niet langer werkt.

Bron: Op basis van St Jude Hospital Medical Terminology & Drug Database 

Vertalingen:

English: Therapy
Español: Terapia
Français: Thérapie

Verwante publicaties: