Talen:

Verdrag van London

Vergelijkbare term(en): Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen.

Definitie:

De Intergouvernementele Conferentie over de Conventie van het Storten van Afval in Zee aanvaardde in 1972 een verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen, ook het Verdrag van London genoemd.

Dit was het eerste grote, globale initiatief gericht op de bescherming van het mariene milieu tegen het niet-gereglementeerd dumpen van afval. Het verdrag werd van kracht op 30 augustus 1975. Momenteel hebben 82 staten dit verdrag ondertekend.

Bron: International Marine Organization , vertaald door GreenFacts

Gerelateerde woorden:

Verdrag van OSPAR

Vertalingen:

English: London Convention
Español: El Convenio de Londres
Français: London convention

Verwante publicaties: